Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 17. listopadu 2019

17. listopadu je Suezskému průplavu 150 let

Zatímco Češi a Slováci si 17. listopadu přípomínají pouliční nepokoje, pro ostatní svět, především pro námořní dopravu, je 17. listopad výročím slavnostního otevření Suezského průplavu. 
Na oslavu otevření Suezského průplavu složil italský skladatel Giuseppe Verdi operu Aida, která však byla uvedena až v roce 1871. Dokončení průplavu bylo v nové káhirské opeře oslaveno Verdiho operou Rigoletto. Po slavnostním otevření Suezského průplavu 17. listopadu 1869 se plavba z jihovýchodní Asie do Evropy zkrátila ze 7000 km na pouhých 161 km. Dodnes je Suezský průplav nejdůležitější vodní cestou na světě.

Suezským kanálem proplouvá denně 40 až 60 lodí. Kanál je stále upravován, takže letos v srpnu jím poprvé mohla projet největší kontejnerová loď světa MCS Gülsün.

Základní projekt Suezského průplavu vypracoval rakouský inženýr Alois Negrelli, který se stavby nedožil, zemřel půl roku před zahájením stavby. Stavbu průplavu vedl Francouz Ferdinand Lesseps. Během stavby zemřely tisíce egyptských dělníků nahnaných na práce britskou správou. Slavný průplav je proto jednou z nejtemnějších kapitol britského impéria. Průplav sice patřil Egyptu, ale jeho ekonomiku ovládaly britské banky. V roce 1875 Velká Británie získala Suezský průplav do svého vlastnictví, čímž získala výhodnou cestu k levným surovinám v Indii. Podle mezinárodní Konstantinopolské konvence z roku 1888 se Suezský průplav stal neutrálním územím pod britskou správou. Ani to Britům nestačilo a 12. prosince 1914 zadlužený Egypt vyhlásili britským protektorátem. Brutální britská nadvláda si vyžádala životy dalších tisíců egyptských dělníků. Protektorát padl v roce 1922, když se Egypt stal královstvím. Dodnes Egypťané nemají Angličany rádi.

Protože Velká Británie ovládala Suezský průplav i během 2. světové války, stal se Egypt jedním z velkých bojišť. V roce 1951 byla Konstantinopolská konvence vypovězena a v roce 1956 byl egyptskou vládou Suezský průplav znárodněn. To způsobilo válku s Izraelem. Suezský průplav je společně s turistikou největším zdrojem příjmů egyptského eráru.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.