Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 3. května 2019

Legionářovy vzpomínky 1918-1920


Vlaky s Čechoslováky čekaly u stanice v Čeljabinsku. 24. května 1918 zachytil český telegrafista rozkaz bolševického velení, aby české vojsko bylo přinuceno odevzdat zbraně a vojácí odvezeni do koncentračních táborů na Sibiři. Zpráva se rozšířila mezi českými dobrovolci, kteří jednohlasně odmítli zbraně vydat. "Bránit se!" usneseno.

25. května 1918 ve 4 hodiny ráno se československé vojsko dalo do pohybu, obklíčilo Čeljabinsk a zaútočilo. Během čtyřech hodin byly dobyty čtvery kasárny bolševického vojska, čímž celé město přešlo do rukou československého vojska. Boj ještě nekončil protože na nás zaútočila krasnogvardějská vojska z okolních měst. Na naší stranu se přidalo ruské vojsko kozácké a legionáři srbští, italští a polští. Společnými silami se podařilo další útoky krasnogvardějců odrazit. Čechoslováci tak ovládli sibiřskou magistrálu.

Po čeljabinské porážce bolševiků vznikla v Omsku Sibiřská republika vedená admirálem Alexandrem Kolčakem, která mobilizovala muže do 50 let. Mezi legionáři převládl názor, že Kolčakova republika je sama schopna odolávat bolševikům a Čechoslováci budou v týlu jen přihlížet, nikoli bojovat proti Rusům. Klid v týlu však legionáři neměli, protože  zde různí ruští generálové (Kravčenko, Štětinský aj.) formovali vojenská tělesa, kterými chtěli československé legie vyhnat ze sibiřské dráhy. Čechoslováci museli s těmito oddíly svádět tuhé boje (Tajšek, Tagil, Jegoršino, Úl, Kýno a další místa), při nichž mnoho legionářů zahynulo.

Zatímco československé legie vybíjeli energii v bezvýznamných šarvátkách, bolševici zaútočili na Kolčaka a jeho republiku porazili. Potom zaútočili na československé legie, aby je odřízli od dráhy. Čechoslovákům se podařilo odolat několikanásobné bolševické přesile a přesunout se do Medžurie, kde se spojili s vojskem japonským a společně se přesunuli do Vladivostoku.

Ve Vladivostoku byli legionáři ubytováni v kasárnách a čekali na parníky, které je dopraví do Evropy. Čekání si krátili různými vlasteneckými akcem, například nácvikem na Sokolský slet. Hlavní přesun legionářů z Vladivostoku do Československa byl v létě 1920. Trasy parníků vedly Mořem japonským, kolem Číny a ostrova Formosa, Filipin, přes Singapur, okolo Sumatry do přístavu Kolombo, dále Rudým mořem a Suezským průplavem do Středozemního moře a Jaderským mořem do Tersku. Odtud vlakem do Čech.
Opis nalezených poznámek legionáře F.T.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.