Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 21. března 2013

Zoufalá poslední válečná opatření - Protektorátní venkov 1945 (1).

Předcházející stránka.

Povinné šetření elektřinou.
Vánoční prázdniny roku 1944 byly kvůli nedostatku uhlí neustále prodlužovány, až do dubna, kdy se už netopilo. Od ledna 1945 byly nařízeny úspory elektřiny, každý majitel elektroměru musel jedenkrát týdně zapisovat spotřebu, která musela být snížena o 30 %, jinak byla do domu dodávka proudu zastavena. Zemědělská mládež ročníků 1921, 1922 a 1923 byla začátkem roku povolána k výkopu zákopů na moravsko-slovenské a rakousko-slovenské hranici, protože ze Slovenska hrozil útok sovětské armády.

Omezení dopravy a pošty.
23. ledna byly zrušeny rychlíky a spěšné vlaky. Bez zvláštního povolení bylo možné cestovat maximálně do vzdálenosti 75 km. Pošta přestala přijímat balíky i dopisy, bylo možné posílat jen korespondenční lístky a pohledy. Každý majitel lesa musel z 1 ha odevzdat 1 m3 palivového dřeva, rozřezaného a rozštípaného na malé špalíčky. Dřevo, za které se platilo 180 korun za m3, bylo určené pro autobusy jezdící na dřevoplyn.
Národní hosté

Národní hosté.
Do vesnic v Čechách byly od poloviny ledna přiváženy velké skupiny německých uprchlíků z Horního Slezska, říkalo se jim „národní hosté“. Jednalo se hlavně o ženy s dětmi, starší muže a o dospívající mládež. S nimi přicházeli i zajatci, hlavně francouzští, kteří u nich byli nasazeni na zemědělské práce. Národní hosté byli ubytováni na slámě ve školách, hospodách, velkostatcích i jednotlivě v českých rodinách. Obce jim musely zajistit vaření jídel a zemědělci zásobovat mlékem a dalšími potravinami. Postupně byli odváženi do Německa. Někde pobyli krátce, v některých obcích až do převratových dnů května 1945 a déle. Většinou tito lidé byli skromní, pokorní, zoufalí ze ztráty domova a majetku, často rolníkům, u kterých byli ubytováni, pomáhali se zemědělskými a domácími pracemi. Avšak byly výjimky, když se jednalo o nejhorší Němce, s jakými se obce vůbec kdy setkaly. Přestože byli na útěku, hladoví a špinaví, chovali se někteří povýšeně, vykřikujíce, že Němci válku nemůžou nikdy prohrát. Němečtí výrostci využívali toho, že se jim nesmí nic stát, ničili obecní i soukromý majetek a nadávali Čechům. Přesto čeští lidé nenechali děti uprchlíků hladem. Byli i bohatí uprchlíci, kteří vezli značný majetek na koňských bryčkách i na vozech tažených traktory, přičemž jim posluhovaly polské služky, které musely jet s nimi. Když národní hosté odjeli, každá obec si oddechla, i když se od našlapaného bláta a slámy plné hmyzu pracně musely uklízet školní třídy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.