Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 9. března 2013

PROTEKTORÁTNÍ VENKOV 1939 (1).

Předcházející strana

1.  Slovenská republika 1939
V Praze klid.
Před okupací českých zemí, na počátku března 1939, se v Praze žilo jakoby bezstarostně, jako by okleštěnému Česko-Slovensku už žádné nebezpečí nehrozilo. Avšak venkovské obyvatelstvo, hlavně to žijící poblíž nově vytyčených státních hranic, mohlo sledovat nové provokace nacistických výrostků a vidělo a slyšelo na německé straně hromadit vojenské jednotky.
Hitler a Tiso

Slovenští fašisté.
Jako nástroj k nejjednoduššímu rozbití a likvidaci II. československé republiky však Hitler použil Slovensko.  Premiér Rudolf Beran nakrátko Hitlera zastavil, když donutil prezidenta Emila Háchu sesadit autonomní Tisovu vládu.  Vládu nad Slovenskem 9. března 1939 převzala česko-slovenská armáda, která zatkla Tuku, Macha, Černáka a několik desítek vůdců fašistických Hlinkových gard. Hitler spěchal, proto 13. března 1939 němečtí agenti na faře v Bánovcích vyhledali sesazeného slovenského premiéra P. Dr. Josefa Tisa a přinutili ho k letu do Berlína, kde mu Hitler vyhrožoval ponecháním Slovenska osudu, čímž byla myšlena okupace maďarskými vojsky. Příští den slovenský sněm jednomyslně schválil vyhlášení slovenské samostatnosti.

Úprk ze Slovenska.
Následoval hromadný úprk Čechů ze Slovenska. Čeští učitelé, četníci, důstojníci, úředníci, odborníci všech oborů i podnikatelé, kteří zaostalé Slovensko (do roku 1918 uherská Horní Země) dvacet let přetvářeli na hospodářsky vyspělou a kulturní zemi, si před nacionalisty a fašisty snažili zachránit alespoň holé životy. Spolu s nimi prchali i židé a cikáni. 
 Další strana

Seznam článků:

 1. Začátek roku 1939 
 2. Německá okupace a její právní norma
 3. Vznik Protektorátu Čechy a Morava
 4. Válečné zemědělství
 5. 1940 - Germanizace
 6. 1941 - Válečná bída
 7. 1942 - Statková evidence
 8. 1942 - Heydrichiáda
 9. 1943 - Sedlákovy vzpomínky
 10. 1943 - Okupace jako samozřejmost
 11. 1943 - Setrvačnost
 12. 1944 - Kontroly zásob.
 13. 1944 - Černý obchod.
 14. 1945 - Poslední zoufalá válečná opatření.
 15. 1945 - Nová diskriminace selského stavu
 16. 1945 - Hurá všichni do pohraničí

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.