Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 5. dubna 2011

Československo 1930 (Sčítání)(2).

(Předcházející část) Uvedení zaměstnání bylo součástí sčítacích formulářů i za I. republiky. V roce 1930 bylo uváděno 43 procent vydělávajícího obyvatelstva a 57 nevydělávajícího obyvatelstva.


Podle povolání:
- nejvíce lidí bylo zaměstnáno v zemědělství (39,6%),
-v průmyslu, živnostech a hornictví 33,8% obyvatel, v obchodu, peněžnictví a dopravě bylo 10,7 % obyvatel,
-ve státní a veřejné službě, ve svobodných povoláních (lékaři, advokáti, umělci) a ve vojsku bylo 5,5 % obyvatel,
-v samostatných službách a v námezdní práci bylo 10,4 obyvatel.


V povoláních byly ovšem značné krajové rozdíly. Pro ekonomiku státu byly nejdůležitější lidé pracující v průmyslu a zemědělství.


V průmyslu pracovali lidé takto:
Čechy 41,0 %
Morava 35 %
Slezsko 50,7 %
Slovensko 17 %
Podkarpatská Rus 10,6 %

V zemědělství pracovali lidé takto:
Čechy 29,7 %
Morava 38,6 %
Slezsko 21,9 %
Slovensko 60,6 %
Podkarpatská Rus 67,7 %


Dělení obyvatelstva podle plemene (rasy) a podle národnosti bylo komplikované a přinášelo množství problémů, které vyvrcholily v rozbitím státu v letech 1938 - 1939.

Především umělé vytvoření národa československého, podle amerického vzoru, bylo nešťastné. Záměrem zřejmě bylo oddělit od vedení státu a izolovat v pohraničních okresech početně, hospodářsky a kulturně velmi silnou část obyvatelstva hovořícího německy. Spojení s Čechy v jeden národ nedovedli pochopit ani Slováci.

Bylo uváděno, že v Československu sídlí:
Bílé plemeno árijské složené z Čechoslováků, Rusů, Poláků a Chorvatů.
Plemeno germánské zastupované Němci.
Plemeno románské tvořené Rumuny
Plemeno semitské (Židé)
Plemeno žluté z ugrofinské skupiny (Maďaři)
Plemeno indické tvořené kočovnými árijskými Cikány


Národ Čechoslováků měl v Československu celkem 10.066.000 obyvatel:
V Čechách 4,715.000 obyvatel (67,2 % obyvatelstva v Čechách)
V zemi Moravskoslezské 2,870.000 obyvatel (72,4 % obyvatelstva Moravy a Slezska)
Na Slovensku 2,625.000 obyvatel (68,1 % obyvatelstva Slovenska)
Na Podkarpatské Rusi bylo asi 20.000 Čechoslováků.


Národ německý měl celkem 3,229,000 obyvatel:
V Čechách 2,273.000 německých obyvatel
V zemi Moravskoslezské 800.000 německých obyvatel
V ostatních částech byly menší německé ostrůvky (Košice, Kežmarok).


Rusů (Rusínů) bylo 745.000, a žili většinou na Podkarpatské Rusi.


Maďarů bylo v Československu bylo 653.000 a žili většinou na jižním Slovensku.


Židů bylo 354.000 (včetně těch, kteří se hlásili k německé a maďarské národnosti).
V Čechách 80.000 Židů
V zemi Moravskoslezské 45.000 Židů
Na Slovensku 136.000 Židů
Na Podkarpatské Rusi 93.000 Židů.


Poláků bylo 76.000 a žili na Ostravsku a Těšínsku.


Chorvatů bylo asi 2.000 a žili na jižní Moravě.


Rumunů
bylo 14.000 a žili na Podkarpatské Rusi.


Cikánů indického původu bylo celkem napočítáno více než 8.000 lidí, většina žila na jižním a východním Slovensku.


Mimo československých občanů žili ve státě i lidé bez československého občanství, jichž celkem bylo 239.000:
Němci 94.000
Poláci 34.000
Čechoslováci (reemigranti) 91.000 (žili hlavně v Praze).
Ostatní 20.000
(Pokračování) R.Fischer, 6.4.2011

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.