Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 3. dubna 2011

Československo 1930 (Sčítání).

  Československo vzniklo v roce 1918, přesto po dvanácti letech existence všechny státní instituce fungovaly bez větších problémů. Bylo to zřejmě tím, že politici nového státu měli jiné starosti než potřebu neustále měnit systém státní správy, který přirozeným vývojem vznikal mnoho staletí (stát, země, kraj, politický okres, soudní okres).


  V roce 1930 se uskutečnilo sčítání obyvatelstva, které v podstatě se od současného sčítání nelišilo.


  Sčítací dotazník obsahoval tyto otázky:

 1. Řadové číslo
 2. Příjmení
 3. Jméno
 4. Příbuzenský nebo jiný poměr k přednostovi domácnosti
 5. Pohlaví
 6. Den, měsíc a rok narození.
  U žen, které jsou nebo byly provdány
 7. a) u všech datum posledního sňatku
 8. b) u ovdovělých a rozvedených a rozloučených datum ovdovění, resp. rozvodu nebo rozluky
  Počet dětí narozených v posledním manželství
 9. a) všech živě narozených
 10. b) z nich zemřelo
 11. Rodiště (obec, okres, země)
 12. Kdy se sčítaný přistěhoval do obce
 13. Odkud se přistěhoval do obce
 14. Státní příslušnost a domovská příslušnost
 15. Národnost (mateřský jazyk)
 16. Náboženské vyznání nebo bez vyznání
 17. Znalost čtení a psaní (jen u osob starších 6 let)
 18. Druh povolání (hlavní, vedlejší)
 19. Postavení v povolání (hlavním, vedlejším)
 20. Označení závodu a místa závodu
 21. Zdali je přítomen v obci trvale nebo dočasně
 22. Je-li dočasně, kde bydlí trvale
 23. Tělesné vady

  Hlavním výsledkem sčítání bylo zjištění, že neustále přibývá obyvatelstva. V roce 1869 bylo na území pozdějšího Československa napočítáno 10,48 mil. lidí, v roce 1900 to bylo 12,66 mil., roce 1910 13,59 mil., v roce 1921 13,61 mil. a 1. prosince 1930 14,726,158 osob ( v Čechách 7,106 mil., v zemi Moravskoslezské 3,563 mil., na Slovensku 3,331 mil. a v Podkarpatské Rusi 725 tisíc osob).

  Obydlených domů bylo zjištěno 2,215.777, na 1 dům tedy připadalo téměř 7 lidí. Bytů (tehdy tzv. bytových stran) bylo v roce 1930 napočítáno 3,662.178. Znamenalo to, že v jednom bytě žilo průměrně 4,02 osob.


  Obyvatelstvo žilo v 15.723 obcích, z toho v Čechách bylo 8.423 obcí. Obce do 500 obyvatel tvořily 56 procent všech obcí.


  V obcích do 2.000 obyvatel žilo 52,2 % všeho obyvatelstva. V obcích 2.000 - 10.000 obyvatel žilo 25,7 % obyvatelstva, ve městech nad 10.000 obyvatel žilo 22,6 % obyvatelstva.


  Průměrná hustota obyvatelstva byla 105 lidí na 1 km2 , přičemž nejhustěji bylo obydleno Slezsko (166 lidí km2), na Slovensku byla hustota 68 lidí na km2, na Podkarpatské Rusi 57 lidí na km2. V Čechách byla nejmenší hustota obyvatelstva (54 lidí na km2) v okresech Kaplice, Český Krumlov, Milevsko a Sušice, v zemi Moravskoslezské byla nejnižší hustota v okrese Dačice (57 lidí na km2). Vůbec nejnižší hustota (31 lidí na km2) obyvatel v Československu byla v podkarpatských okresech Volové a Rachov. (R. Fischer) Pokračování

1 komentář:

 1. Proti scitani r. 2011 priklad smysluplnosti.
  Vysledky maji hlavu a patu.

  OdpovědětVymazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.