Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 21. ledna 2011

Historie života na kolejích (32).

Nákladové nádraží Žižkov.

(Předcházející část) Nákladové nádraží Žižkov bylo postaveno v roce 1935. Navrhli je ing. Karel Caivas a ing. arch. Vladimír Weiss. Celková délka budov činí 350 metrů, jsou to tedy jedny z největších budov v Praze. Architekti se zřejmě nechali inspirovat nádražím v Curychu, které bylo vystaveno do tvaru dlouhého U. Rozloha celého areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov je více než třiatřicet hektarů, nejcennější budovy zaujímají jen jeho menší část.Hlavní budova sestává se ze šestipodlažního administrativního křídla a dvou provozních křídel. V Žižkově jsou nad kolejemi mezi křídly skladů příčně umístěny ocelové manipulační můstky, obsluhované deseti výtahy. Objekt byl určen k rychlé překládce zboží, zejména potravin, buď na automobily, nebo ke krátkodobému uskladnění.Nádraží sloužilo 66 let jako překladiště a sklad potravin. Od roku 1966, kdy bylo zprovozněno nové potravinové skladiště ve Strašnicích, dopravní ruch na Žižkovském nádraží pomalu upadal. Provoz nádraží byl ukončen v roce 2002. 3. prosince 2010 bylo Nákladové nádraží Žižkov prohlášeno nemovitou kulturní památkou. Rozhodnutí se týká trojkřídlé hlavní budovy, dvou symetricky umístěných vrátnic a dochovaného oplocení podél ulice Jana Želivského.Žižkovské nádraží je podle názoru památkářů jednou z „nejzachovalejších a nejpromyšlenějších pražských industriálních staveb. Novinkou oproti starším typům těchto budov byly patrové objekty skladišť propojené výtahy včetně suterénního patra s propojujícími tunely nekolidujícími s drážní manipulací v přízemí objektu." Podle památkářů je navíc významným argumentem i to, že se dochoval původní rozsah i charakter budov bez podstatných novodobých zásahů.V současnosti je ze strany developerů vyvíjen tlak na ministerstvo kultury, aby rozhodnutí o kulturní památce zrušilo a umožnilo zbourání nádraží. Odstranění objektu, který sice znala jen část obyvatel Praha – a to jen zvenčí – by mrzelo nejen památkáře a obdivovatele staré pražské architektury, ale i zájemce o historii železnice. Nákladové nádraží Žižkov je totiž jednou z mála nových železničních staveb, které za 1. republiky byly v Čechách uskutečněny. V tomto období byla železniční výstavba soustředěna na východní Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus. (Pokračování)(R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.