Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 15. ledna 2011

Historie života na kolejích (31).

Lokomotivy 200.0 na Hustopečské místní dráze.

(Předcházející část) Místní dráha Šakvice (dříve Hustopeče) - Hustopeče-město (A.L.B. - Auspitzer Lokalbahn) byla dlouhá 6,8 km a provoz na ní byl zahájen 18.7.1894. Zajišťovala ho Rakouská společnost místních drah (Ö.L.E.G.)


Společnost provozovala na rakouském území několik místních tratí, na které dávala malé dvounápravové tendrové lokomotivy. Dvě tyto malé tendrové lokomotivy (č.1 pojmenovaná "Auspitz" a č.2 pojmenovaná "Therese") na mokrou páru pro Hustopečskou místní dráhu v roce 1894 dodala linecká lokomotivka Krauss. V roce 1897 přešly tobě lokomotivy do majetku K.k.St.B. (Císařsko-královské státní dráhy).


Tyto dvě lokomotivy měly na prvním prstenci parojem se dvěma pérovými záklopkami. Písečník byl umístěn za parojemem. Strojvůdcovská budka měla prodloužené bočnice dopředu podél kotle. Získaná plocha byla použita na levé straně jako uhelný prostor. Rám sloužil jako vodojem. Parní stroj byl dvojčitý, s plochými šoupátky a válci vně rámu, s rozvodem Allan-Trick.


Od 1.4.1900 byla dráha provozována Severní dráhou císaře Ferdinanda (K.F.N.B.) a lokomotivy byly označeny inventárními čísly 914 a 915. K 1.1.1909 byla K.F.N.B. zestátněna a s ní i Hustopečská místní dráha, jejíž provoz nebyl příliš rentabilní, a tak lokomotiva "Therese" byla prodána do vlečkového provozu.


Město Hustopeče převzalo provoz dráhy dne 15. prosince 1911 a hned zakoupilo další lokomotivu, kterou vyrobila lokomotivka ve Vídeňském Novém Městě. Byla pojmenována po své předchůdkyni "Therese" a dostala číslo 3. Lokomotivy měly německá jména, protože Hustopeče a okolní obce byly v té době obydleny převážně německy hovořícím obyvatelstvem - českou národnost mělo jen 15-20 procent obyvatel.
V roce 1926 provoz na této dráze převzaly ČSD a obě lokomotivy (č.1+č.3) byly označeny čísly 200.002 a 200.003. Jména Auspitz a Therese byla lokomotivám ponechána. Až do roku 1938 patřily k výtopně Břeclav, potom obě připadly říšským drahám (DR). Říšské dráhy lokomotivu 200.002 prodaly v roce 1939 na vlečku železáren Berndorfer Metallfabrik (BMF). Lokomotiva 200.003 po roce 1945 zůstala Rakouským státním drahám (ÖStB) a byla ČSD, které byly v roce 1945 zestátněny, vrácena až 14. listopadu 1948. ČSD ji 31. prosince 1948 prodaly Železárnám Podbrezová.


Do roku 1992 trať patřila ČSD, potom do roku 2003 Českým drahám, nyní ji má Správa železničních dopravních cest (SŽDC). Osobní doprava na trati Hustopeče - Šakvice nyní je zajišťována ČD, v rámci integrované jihomoravské dopravy. (Pokračování) (R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.