Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 12. prosince 2010

Historie života na kolejích (7)

Severní státní dráha (2).

(Předcházející část) Císař Ferdinand 3. srpna 1842 schválil návrh vybudovat trať z Olomouce do Prahy a Drážďan, přitom se využilo připojení na již hotovou Severní dráhu císaře Ferdinanda.Trať z Olomouce přes Zábřeh a Českou Třebovou do Prahy se podařilo postavit během tří let (1842 až 1845). Dne 20. srpna 1845 přijel z Vídně do Prahy první vlak. Dráha z Olomouce do Prahy přinesla velký hospodářský rozvoj v oblastech, kterými procházela. Se stavbou dráhy do Drážďan, která navazovala na dráhu z Olomouce do Prahy, se započalo v roce 1845, po dokončení Olomoucko - pražské dráhy. Trať z Prahy do Drážďan byla slavnostně otevřena 8. dubna 1851. Tím byl program vybudování Severní státní dráhy splněn.


V letech 1842 - 45 bylo na českém území vybudováno 481,5 km tratí nákladem 41,5 miliónu zlatých. Oproti Severní dráze císaře Ferdinanda se zde projevil značný pokrok, především v konstrukci vozů a lokomotiv, které spolu s dodávkami kolejnic byly pokryty z domácích zdrojů.
Po roce 1850 se finanční situace Rakouska neustále zhoršovala. Když v roce 1854 dostoupil státní deficit výše několika set miliónů zlatých, bylo rozhodnuto jednat se zástupci francouzského kapitálu o prodeji státních drah. Jednání skončila v prosinci 1854 podepsáním smlouvy o prodeji Severní státní dráhy nově utvořené Rakouské železniční společnosti ovládané francouzským kapitálem. (pokračování)(R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.