Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 26. prosince 2010

Historie života na kolejích (21).

Protektorátní Českomoravské dráhy.

(Předcházející část) Od 28.8.1939 byla na železnici v Protektorátě Čechy a Morava zavedena jako úřední řeč němčina, a stanice byly pojmenovány dvojjazyčně. Dvojjazyčné byly i jízdní řády a vývěsky. K datu 1.3.1940 pak musely být odstraněny všechny znaky ČSR. Tohoto dne byl zaveden i Válečný jízdní řád, který upřednostňoval vojenské vlaky.


Německá lokomotiva 555, opancéřovaná.


Dohled nad protektorátní železnicí dělali tzv. pověřenci dosazení z Německa (Beauftragter, Treuhänder) a na organizačně nižších stupňů tzv. důvěrníci (Vertrauensmann), kteří měli za úkol dohlížet na patřičný chod této strategicky důležité organizace. Jejich prostřednictvím a nasazením říšských drážních úředníků na řadě míst byly ČMD plně a ve všech ohledech podřízeny DRB, respektive jejich expozituře v Praze.

Motorové vozy M274-Modrý šíp vyrobila Škoda ve 30. letech


Už 9.května 1939 začal přechod z českých předpisů na předpisy Německých říšských drah (DRB). Návěst výstraha se ze zelené změnila na žlutou a návěst volno dostala zelenou barvu. Stupátka, nárazníky a čelníky lokomotiv byly natřeny na bílo. Na přejezdech muselo svítit modré světlo. Od roku 1943 muselo být na předcích lokomotiv nakresleno velké písmeno V, které všem mělo oznamovat vítězství německých armád. Byla dezinformace, protože válka se vyvíjela zcela jinak.Už od roku 1942 byl kvůli nedostatku nafty omezován a rušen provoz motorových vozů. Byla zlikvidována řada vleček, jejichž koleje byly buď přetaveny na zbraně, nebo odesílány ke stavbám a opravám tratí v místech válečných front.


20 bombardérů B-24 Liberator z výšky 8000 m bombami zasypalo českovelenické nádraží a železniční dílny.

V druhé polovině roku 1944 se vlaky a nádraží staly terči spojeneckého letectva. Vlaky, včetně osobních civilních, byly napadány „kotláři“, jejichž úkolem bylo prostřelit kotel parní lokomotivy a vyřadit ji z provozu. V roce 1945 byla bombardována některá velká nádraží (Plzeň, České Budějovice, Cheb, Ústí nad Labem, Praha, Brno aj.). Na žádost Sovětského svazu bombardovala 15. US-Force nádraží v Gmündu III /Českých Velenicích/ (asi 4.000 bomb, 1.300 mrtvých), kudy na východní frontu vedl jeden z posledních neporušených zásobovacích železničních kanálů. (Pokračování). (Robert Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.