Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 6. října 2010

DDT se vrací na scénu.

Celá tisíciletí se lidstvo jen málo úspěšně potýkalo s hladem a nemocemi. Jednou z hlavních příčin smrti byl hmyz, který roznášel nemoci a likvidoval úrodu. Přišla padesátá a šedesátá léta 20. století a lidstvo začalo nad hmyzem, a tím i nad hladem a nemocemi, vyhrávat. Lidé dostali zdatného pomocníka, chemický přípravek označovaný zkratkou DDT.


Období padesátých a šedesátých let označuje Západ jako období hospodářského zázraku. Z hlediska rychlosti zvyšování životní úrovně tato léta jsou dnes označována jako hospodářsky nejlepší nejen na Západě, ale i na Východě a ostatních světadílech. Na stoupající výrobě potravin a snížení úmrtnosti se nezanedbatelnou mírou podílelo právě DDT.


Pýcha předchází pád. Sobectví a honba za ziskem znamenaly škodlivý rozvoj průmyslu, včetně průmyslu chemického. Ještě v roce 1960 nikdo netušil, že jednou bude rychlý rozvoj lidské civilizace omezovat hnutí zvané ochrana životního prostředí. Tenkrát ještě více než polovina lidí žila venkovským životem, v symbióze s přírodou. K zelené barvě měli určitý vztah jen myslivci, rybáři, vojáci a někteří zemědělci, nikoli politici. Lidé se radovali, že mají více jídla, více energie, více aut, více nábytku a méně starostí.


Rok 1962 změnil vývoj v rozvoji techniky a ve zvyšování životní úrovně. V tomto roce se objevil pojem „životního prostředí“. Objevily se první ekologické skupiny, které začaly ukazovat na to, co škodí životnímu prostředí, mimo průmyslu a zkoušek jaderných zbraní bylo za největšího škůdce označeno zemědělství, především jeho velký pomocník DDT. Na základě nalezení zbytků DDT v tělech některých živočichů (lední medvědi, tuleni) a zjištění rakoviny jater u pokusných myší bylo běhen deseti let v celém světě používání DDT zastaveno.


Ukázalo se, že účinek zákazu byl předčasný a určitým způsobem tragický. V současné době na malárii, přenášenou komárem Anopheles umírá na světě ročně na 500 milionů lidí. Malárie se opět stává metlou lidstva. Dostala se opět na první místo v příčině smrti.


Žádný jiný prostředek se proti malárii neosvědčil jako DDT. Jako první se k opětnému používání DDT vrátila Jižní Afrika, následoval Mozambik. Jiná možnost pro boj s malárií prý není. Po padesáti letech studií a laboratorních testů řada odborníků prohlašuje, že při správném používání DDT nepředstavuje pro lidi větší riziko než jiné běžně používané pesticidy. (F.Novotný, 7.10.2010)

Zdroj: "Save Children from Malaria",

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.