Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 21. listopadu 2010

65 let od zahájení Norimberského procesu.

Před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku se od 20. listopadu 1945 až do 1. října 1946 projednávaly žaloby vůči 24 pohlavárům nacistického Německa, kteří buď padli do rukou Spojenců, nebo o kterých se důvodně myslelo, že jsou stále naživu. Soudci nakonec vynesli 12 rozsudků smrti, z nichž ale bylo vykonáno jen 10. Sedm nacistických organizací - gestapo, SS, SD, Říšská vláda, Sbor politických vůdců, Generální štáb a OKW - bylo soudem prohlášeno za zločinecké.
Spojenecká obžaloba měla 4 body:

1. Účast na společném plánu nebo spiknutí, které umožňovaly spáchat zločiny uváděné v dalších bodech obžaloby.
2. Zločiny proti míru.
3. Válečné zločiny.
4. Zločiny proti lidskosti.


Československo mělo v Norimberku svého zástupce. Byl jím brněnský právník, generál Justiční služby Bohuslav Ečer. Ten se už od roku 1944 angažoval v pátrání po nacistických válečných zločincích, kteří působili na území Protektorátu Čechy a Morava. Jeho velkým úspěchem bylo vydání Karla-Hermanna Franka do Československa a odsouzení v Praze. Podařilo se mu ale také vypátrat velitele terezínské Malé pevnosti Heinricha Jäckela, který rovněž byl potom v Československu souzen a popraven."

Po únoru 1948 byl generál Ečer, sociální demokrat, jako osoba nepohodlná propuštěn z armády. Konec tohoto vynikajícího právníka byl tragický: Generál Ečer spáchal 14. března 1954 v Brně sebevraždu, když se dozvěděl, že má být zatčen. Svojí předčasnou smrtí se vyhnul tomu, že by se stal politickým vězněm komunistického režimu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.