Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 11. září 2010

Zajímavé vesnice : Holašovice.

Vesnice Holašovice byla vybrána jako reprezentantka jihočeského selského baroka. Byla vyhlášena památkou UNESCO, takže v letní turistické sezóně je tam možné každý den od rána do večera spatřit autobusy se zahraničními turisty, hlavně Japonci a Němci.


Nepopiratelnou předností centra této vesnice je určitá stylová čistota a trvalé obydlené budovy, takže se nejedná o mrtvý skansen. Na návsi nejsou žádné novostavby. Specifický, ale jaksi nepřirozený, je štukový dekor, který mimo obvyklé motivy používá ve větší míře i drobné motivy známé spíše z výšivek. Většina statků má přibližně zachovanou i vnitřní dispozici dvora, i když třeba ze stodoly je garáž a z chléva příležitostná restaurace.Je zde systém řazení jednotlivých usedlostí štítovými průčelími obytných domů a sýpek, propojených ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. Uspořádání spolu s jakoby vynuceným dekorem tzv. lidového nebo selského baroka na většině průčelí dává celému sídlu výraz uměle vytvořeného filmařského ateliéru (byla zde natočena Prodaná nevěsta).


Vesnice Holašovice je zmiňována od poloviny 13. století. Dispoziční řešení její návsi napovídá, že byla českými kolonizátory založena tzv. na zelené louce. Při morových epidemiích v 16. století vymřelo původní české obyvatelstvo. Obec byla osídlena německými osadníky, kteří jí dali současnou tvář, přičemž se shlédli v práci českých zedníků na Blatech. Německou obcí byly až do roku 1945.


Kaple z roku 1755,

Poválečný odsun postihl všechno holašovické obyvatelstvo. Na uprázdněná stavení přišlo obyvatelstvo české a slovenské národnosti.  Postupem času se vesnice dostala do evidence památkářů, kteří ji za podpory okresních a krajských orgánů dávali současný vzhled a propagovali ji tak, že v roce 1998 mohla být zapsána do památek UNESCO.


Škola z roku 1928

Tvrdit turistům, že současné Holašovice jsou ukázkou typické jihočeské vesnice 19. století, je hodně zavádějící. Jsou v jižních Čechách desítky jiných vesnic a stovky vesnických budov, které o skutečném životě na jihočeském venkově 19. století vypovídají více než pohádkově vybarvené Holašovice. (např. nedaleká vesnická památková rezervace Břehov)V Holašovicích, které jsou částí obce Jankov, žije 134 obyvatel. (R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.