Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 28. prosince 2020

Stalin komunistům poslal Dědu Mráze

 28. prosince 1935 vyšel v moskevské Pravdě článek Pavla Postyševa, druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny, s výzvou uspořádat v celém Sovětském svazu na Nový rok oslavy se stromkem a dárky pro děti. Bylo to v praxi jen obnovení oslav Nového roku, které jako buržoasní pozůstatek byly na konci 20, let zakázány. Postyšev článek napsal podle příkazu Josifa Stalina, s nímž osobně v Kremlu obsah článku projednával, přičemž ze zneužití bývalých zvyků obvinil Lva Trockého. Dlouho se Postyšev ze spolupráce se Stalinem netěšil. Na konci roku 1938 byl  zatčen, obviněn ze špionáže a v únoru 1939 ho Stalin nechal v Butyrce zastřelit.

Je známo, že bolševici hned po říjnové revoluci v roce 1917 Nový rok jako buržoasní svátek nezavrhli, ale oslavovali. Je zaznamenáno, že Vladimír I. Lenin s Naděždou Krupskou se na Nový rok 1917 sešli s nejvyššími představiteli strany bolševiků, pili mrkvový čaj a jedli žitné suchary.

V polovině 20. let se sovětští komunisté snažili dát Novému roku status všesovětského komunistického svátku. Byly svolávány masové oslavy v továrnách, kulturních domech a divadlech. Komunistické oslavy Nového roku se nesly ve znamení proticírkevních kampaní. Ve školách se hrála divadelní představení jako "Rudý stromek," "Komsomolcovi vánoce," "Večeře ateisty." Domácí oslavy Nového roku zatím zakázány nebyly.

V roce 1929 bylo v SSSR zakázáno slavit staré svátky, tedy i Nový rok. Byl zakázán prodej stromků a zahájena ostrá proticírkevní kampaň. "Už 1.930 let je svět oblbován pohádkou o narození Ježíše Krista," psal tehdy denník Izvěstija, "vymysleli ji vládnoucí bohatí tmáři, aby ponížili a mohli ještě víc utlačovat a vykořisťovat pracuájící lid." Vánoční strom byl nazýván "náboženským pozlátkem," "hloupostí" a "mravem popů."

Po zveřejnění Postyševova článku v Pravdě se v Sovětském svazu rozjela příprava na rehabilitaci Nového roku. Byla zahájena výroba vánočních ozdob (sněhové vločky, rudé hvězdy, ovoce, zvířátka, vzducholodě a obrázky vůdců říjnové revoluce)  na stromky a přípravy na velké oslavy Nového roku. Zásadní  novinkou na Nový rok byla nová postava štědrého dědečka, který obdarovává děti. Původní svatý Mikuláš byl vyloučen už po říjnové revoluci a nahrazen americkým Santa Klausem. Ten jako zástupce kapitalistů byl zakázán v roce 1929, i když ve velké části ruských domácností zůstal az do 40. let. Nový oficiální sovětský báječný stařík s bílými vousy, vysoké čepici a červeném kožichu dostal jméno "Děda Mráz." Novinkou byly i pompézní oslavy Nového roku v moskevském centrálním Gorkého parku a na různých náměstích.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.