Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 18. října 2017

Sto let od zázraku ve Fatimě

Tři malí pasáčci 13. května 1917 spatřili na louce, nad malým stromem, krásnou paní, která zářila jako slunce. Jmenovali se: Lucia Santo a její bratranec Francisco a sestřenice Jacinta Marto.
 Jak děti potom vyprávěly, zázračná paní s nimi hovořila vlídným hlasem a nakonec jim slíbila, že se jim zjeví vždy třináctý den v následujících pěti měsících.

Zvěst o zázraku se roznesla po okolí, což úřady všemožně se snažily vyvrátit. Skutečnost byla taková, že tři jmenované děti se vždy 13. den s Pannou Marií setkávaly. Doprovázel je stále větší počet lidí, kteří byl svědky zjevení.

K poslednímu zjevení došlo 13. října 1917. V údolí nedaleko desetitisícového města Fátimy se shromáždilo, přestože hustě pršelo, na sedmdesát tisíc lidí. Náhle se rozestoupily mraky a slunce pomalu klesalo k zemi potom zpět na oblohu. Všichni promočení lidé byli náhle suší. Poté všichni padli na kolena. Sedmdesát tisíc lidí potvrdilo zázrak.

Sourozenci Francisco a Jacinta o zázraku svědčili krátce, protože zemřeli v letech 1919 a 1920 na španělskou chřipku. Byli pochováni ve fatimském chrámu. Letos v květnu papež František oba prohlásil za svaté.
Lucia žila v několika klášterech a často mívala svaté vidění. Zemřela v roce  2005 v věku 97 let. Rovněž její ostatky  byly pochovány ve Fátimě.

Většina lidí zázraku věřila, ale vždy se našlo spousta pochybovačů, kteří mluví o tom, že to byla hromadná halucinace vyvolaná dlouhým čekáním na dešti a náhlým vyjasněním oblohy. Jiní mluví o astronomické poruše, avšak astronomové uvedený den žádnou poruchu nikde nezaznamenali. 

Fátima přitahuje lidi z celého světa. Stala se známým poutním místem. Navštěvují ji denně desetitisíce poutníků. Shromažďují se v Cova da Iria, na velkém prostranství, kde je na místě zjevení vybudovaná malá kaple. Okolo prostranství nabízí množství obchodníků náboženské předměty. Ve vzdálenější části prostranství je vybudovaná gigantická bazilika Panny Marie Růžencové v neklasicistním stylu s centrální věží vysokou 65 metrů, která se začala stavět v roce 1928.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.