Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 23. září 2015

Lesy ČR zuby nehty drží majetek vyšebrodského kláštěra

Obyvatelé vyšebrodského kláštera, cisterciáčtí mniši, nyní postupně do svého hospodářství získávají první lesní hektary, které jim kdysi patřily. Klášter žádal 4,5 tisíce hektarů, o které přišel. Lesy České republiky odmítly cokoliv vydat.
„My jsme doložili, že náš majetek pod Benešovy dekrety nespadá," řekl  převor vyšebrodského kláštera Justin Berka. „Dokázali jsme to potřebnými dokumenty a pochybnosti vyvrátili. A Státní pozemkový úřad to uznal."

Prokázali, že většina mnichů včetně Němců se postavila proti nacismu. Opat Tecellin Jaksch 20.října 1938 do kláštera nedovolil vstoupit ani Adolfu Hitlerovi. Za to byl zatčen gestapem a dlouho vězněn. Nacisté klášter posléze v roce 1941 zrušili.
„Cisterciácké opatství Vyšší Brod podalo v září 2014 Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj návrh na vydání rozhodnutí ve správním řízení," sdělila mluvčí Státního pozemkového úřadu Praha Monika Machtová. „Týkal se návrhu na vydání lesních pozemků adresovanému ve třech výzvách Lesům ČR, které však dohodu o vydání lesů s klášterem neuzavřely. Krajský pozemkový úřad po přezkoumání všech podkladů a historických údajů dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi."

A tak Krajský pozemkový úřad rozhodl, že má být klášteru do konce roku vydáno prvních 496 hektarů lesních pozemků v okresech Českých Krumlov a České Budějovice.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.