Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 9. června 2014

Svatodušní pondělí a český extrémní ateizmus.

Včera byl v kalendáři „Medard“. O pranostice teď se zmiňovat je jistě nadbytečné, když nepršelo. Dnes je pondělí, které po staletí bylo nazýváno "svatodušní pondělí" a bylo svátkem - dnem pracovního klidu. Tak to bylo do začátku vlády komunistů a doposud je ve většině evropských a zřejmě i amerických zemích.

Křesťanský svět dobře ví, že svátek má připomínat scénu zvláštního zřejmě pověření apoštolů k šíření Ježíšova odkazu. Ekumenická Bible nadepisuje tu kapitolu z knihy Skutků apoštolů (Sk 2:1-4) slovy „Naplnění Duchem svatým“. To, jak je ta scéna běžně popsána v národních jazycích, včetně zvýraznění velkým písmenem u toho „Ducha“, nevzbuzuje zřejmě žádné pochybnosti o významu toho textu, ani o jeho nabízející se interpretaci. Dokonce v latinském znění disponujeme zněním „Spiritus Sanctus“. Jde o jednu „podobu“ Boží Trojice.

Ten český extrémní ateizmus má kořeny v 19. století, kdy národu začaly být vnucovány názory, že husité ve skutečnosti nebyli zlí křesťané, ale hodní pohané. Začalo se zatajovat, že Jan Hus byl přísný katolík. Začalo rozdělování; kdo byl katolík, byl automaticky Rakušan, tedy nepřítel českého národa.  To byla voda na mlýn městského proletariátu, který přešel na jiné náboženství, jímž byl na marxizmus, i poněmčené české měšťanstvo, které vycítilo šanci zmocnit se politických pozic v českých zemích.

Protikatolického vánku využili po roce 1918 i Masaryk s Benešem, pro které katolík Habsburk byl větším nebezpečím než všichni fašisté a komunisté dohromady. Němečtí nacisté sice pozavírali a umučili velké množství katolických kněží, ale obyvatelstvo kvůli víře neperzekvovali. To zavedli až komunisté, kteří zásluhou předchozích Masarykových útoků na katolíky na svou stranu dostali většinu ve víře váhajících lidí. 

A polistopadový režim? Ten nepotřebuje pokorný křesťanský národ, nýbrž národ rozdělený na nesmiřitelné sociální skupiny, především lidi hodně bohaté a hodně chudé. Pohanskému státu proto nezáleží na tom, že je černou ovcí Evropy, proto na rozdíl od jiných zemí, např. Slovenska, nepovolí křesťanské svátky jako Velký pátek, Svatodušní pondělí či svátek Všech svatých. (mv)

1 komentář:

  1. Proč zavádět další náboženský svátek? Jsme v 21. století, nemyslíte? Za chvilku tu budou chtít náboženský svátek i další náboženské směry, a že jich je a dělat nebude nikdo. Jen to zvyšuje náklady. Krom tedy živnostníků, ti musí dělat ať je svátek nebo není.

    OdpovědětVymazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.