Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 6. dubna 2014

Černobílý Masaryk(4)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.

Hlavním Masarykovým finančním zdrojem za války byly příjmy z prodeje zpravodajských informací Voskovy špionážní organizace. To však zdaleka nestačilo.


Finanční požadavky Masarykovy nebyly vůbec skromné. V prosinci 1914 požadoval, aby mu američtí Češi poslali 10.000 dolarů, v květnu 1915 chtěl už 50.000 dolarů, což České národní sdružení nesehnalo, takže do konce roku dostal jen 37.841 dolarů. Teprve jeho požadavek na rok 1916 byl překročen.


Jeho nároky se nedaly krýt jen ze sbírek Čechů v USA, z Craneovy podpory a z odměn od Britů za zpravodajské služby Voskovy organizace. V Americe tedy krajané organizovali v jeho prospěch dobročinné bazary – bazar v New Yorku vynesl 22.000, v Clevelandu 30.000, v Chicagu 400.000 (!), v Cedar Rapids 25.000, v Texasu 54.000 a v Omaze 70.000 dolarů čistého zisku. Národní daň zavedená pro americké Čechy a Slováky vynesla zisk ve výši statisíců dolarů.


Masaryk s Voskou se stali zpravodajskými profesionály, nikdy nezveřejňovali své příjmy a výdaje. Masaryk a Voska pečlivě dbali, aby původ peněz nebyl vysledovatelný, proto je vyprali přes nastrčené osoby a organizace.

Když na shromáždění Čechů a Slováků 28. 5. 1918 v Chicagu byl Masaryk dotázán na původ financí, odpověděl: Revoluce, při níž by se předkládaly účty, byla by pro děti, a ne pro rozumné lidi.“ 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.