Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 30. března 2014

Černobílý Masaryk (3)

  • T. G. Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barva bylo zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život. Masaryk pečlivě dbal o svou tatíčkovskou pravdu. Pokud se ji někdo pokusil  zpochybnit, byl - a je doposud - umlčen a obviněn z pomluvy.
Během války otiskly The New York Times zprávu, že dcera Masaryka Alice byla popravena v rakouské vojenské věznici. Vláda USA, tehdy ještě neutrálních,  na základě této informace intervenovala prostřednictvím svého vyslanectví ve Vídni, které docílilo, že Rakousko Alici Masarykovou propustilo a dovolilo jí spolu s matkou odjezd do USA.

Masaryk ihned telegrafoval Emanuelu Voskovi, šéfovi své soukromé špionážní agentury v USA, že jeho manželka a Alice nesmějí v žádném případě přijet do Ameriky: „Wife and Alice not to America. Masaryk.“  Mučednice nesměla vstát z mrtvých, tím by se Masarykova podvratná činnost proti monarchii komplikovala.

Čechoamerický špion Emanuel Voska (* 14. 11. 1875 Kutná Hora, + 1. 4. 1960 Praha) vybudoval pro Masaryka velmi účinnou soukromou zpravodajskou organizaci s informátory v neutrálních, spojeneckých i nepřátelských zemích. Organizace, od roku 1916 financovaná americkou vládou, pro Masaryka zajišťovala peníze u amerických krajanů, jimž stanovila tzv. národní daň.

Masaryk nadále šířil zprávy o popraveni všech (107) českých poslanců, i když původně odsouzení k smrti byli jen dva, Karel Kramář a Alois Rašín, ale ti byli před třemi měsíci omilostněni a propuštěni z vězení. Zdroj:T. Krystlík

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.