Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 23. března 2014

Černobílý Masaryk(2)

Masaryka známe z černobílých fotografií. Možná že existuje barevná fotografie či barevný obraz TGM, ale barvy černá a bílá byly zřejmě to, čím se chtěl lišit od tehdejších pestrobarevných monarchů. Je to hodně příznačné, černobílý byl i Masarykův život.

V roce 1916 se v Anglii objevil pamflet s názvem Rakouský terorismus v Čechách, v něm Masaryk v předmluvě psal, že rakouský císař nařídil masové věšení a střílení. Velkou část k smrti odsouzených prý tvořily ženy, počet popravených vojáků prý dosáhl několika tisíc. Ve skutečnosti byli popraveni čtyři muži, žádná žena nebyla odsouzena k trestu smrti.

V  Russkich vědomostech 17. října 1917 otiskli Masarykův článek, v němž tvrdil, že Rakousko-Uhersko popravilo 30.000 - 60.000 lidí a že „všichni političtí vůdcové a poslanci v parlamentě, kteří byli Čechy, byli uvězněni a odsouzeni k smrti“. Pravdou bylo, že bylo za vyvolávání nepokojů popraveno jen několika set osob, převážně v Haliči.

Masaryk uváděl, že národní rada byla založena v roce 1915  s plným souhlasem vedoucích českých politických stran. Ve skutečnosti bylo prohlášení Českého komitétu zahraničního z 15. listopadu 1915 podepsáno jen exulanty Masarykem, Dürichem a zástupci českých a slovenských krajanů v zahraničí. V té době, až téměř do konce války, většina českých poslanců v rakouském parlamentu ve Vídni podporovala monarchii. Masaryk říkal, že Česká družina v Rusku byla založena národní radou v Paříži. Ve skutečnosti ji zorganizovali příslušníci české kolonie v Rusku. Zdroj:T. Krystlík

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.