Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 11. srpna 2013

Akce StB v Babicích r.1951 zastrašila rolníky, kteří v obavách o život začali vstupovat do JZD.

Za dva roky od chvíle, kdy Národní shromáždění 23.2.1949 schválilo zákon o kolektivním zemědělství podle sovětského vzoru, vstoupilo do JZD jen bezvýznamné množství rolníků. Kolektivizace vázla v celé zemi a svobodný sedlák, jenž se nedal ovládat vládnoucí třídou, byl pro komunistické mocipány nebezpečný. 

Podle oficiální zprávy StB zastřelil 2.července 1951 americký agent Ladislav Malý v Babicích u Moravských Budějovic tři funkcionáře MNV, kteří předtím liknavě přistupovali k založení JZD. 

Tato událost byla dokonale zamlžena a zaretušována zásluhou televizního seriálu Třicet případů majora Zemana, vyrobeného na objednávku Státní bezpečnosti. 

Protože po vraždě Malý zmizel z povrchu zemského, je pravděpodobné, že ho StB popravila, čímž umlčela organizátora protistátních skupin, jejichž založení a činnost plně kontrolovala. Vražda babických funkcionářů byla mimořádnou zastrašovací akci, jež dostala tak ohromnou publicitu, že Malý nesměl promluvit ani před manipulovaným komunistickým soudem. 

Kapitán Státní bezpečnosti Ladislav Malý přešel v roce 1949 do Rakouska, kde navázal kontakty s americkou zpravodajskou službou CIA, která ho přijala do výcviku.

Podle původních domněnek se na přelomu let 1950-1951 Malý do Československa vrátil*). V té době na Moravskobudějovicku vyvíjela určitou činnost skupina kolem Gustava Smetany, která si údajně pomoc amerického agenta vyžádala. Malý se ujal řízení této skupiny. Podle pozdějšího svědectví příslušníků krajské správy StB v Jihlavě, bezpečnost o každém Malého kroku dobře věděla. 

Výjezdové skupiny bezpečnosti se sice v místech Malého působení pohybovaly, dokonce nacházely místa, kde se skrýval a schovával zbraně, a zatýkaly některé členy Smetanovy ilegální organizace, ale ve skutečnosti si s jeho hledáním velkou starost nedělaly. Bezpečnost půl roku Malého marně hledala, po každém avízu o jeho úkrytu přijela na místo pozdě. Od poloviny června 1951 byly v pohotovosti jak jednotky jihlavské Státní a Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí, tak posily z ostatních krajů. 

Až 2.července 1951, když téměř za asistence policejního aparátu kapitán Malý splnil rozkaz a zastřelil tři funkcionáře MNV Babice, bezpečnost zasáhla neuvěřitelnou rychlostí, během dvaceti hodin zatkla všechny podezřelé - mimo Malého.


Už 12.července 1951 začal v Jihlavě zmanipulovaný soudní proces, při němž bylo sedm babických občanů včetně dvou kněží, kteří byli v době zavraždění babických funkcionářů už dávno ve vězení, odsouzeno k trestu smrti (hned po vynesení rozsudku byly popravy vykonány na dvoře soudní budovy) a sedm lidí k vězení od dvaceti do pětadvaceti let. V pokračování procesu 14.listopadu 1951 bylo za údajnou spolupráci s Malým odsouzeno dalších sedmnáct občanů Babic a okolí(od čtyř let po doživotí).

Po této děsivé události zemědělci v celém Československu začali ze strachu do JZD hromadně vstupovat. Potom v roce 1954 stačil jeden neopatrný projev prezidenta Zápotockého a z JZD vystoupily tisíce rolníků. Potom přišel na zemědělce tuhý tlak ekonomický: nízké ceny produkce, vysoké kontingenty, daně a další platby. Živořící zemědělci se vzdali a vstupovali do JZD.

Babice nebyly první, kde došlo k zavraždění funcionáře MNV a KSČ a byli nevinní lidé odsouzeni k trestu smrti. Předehrou StB byla Koubalova Lhota u Milevska.Autor: Sláva Dobrý, 26.9.2006

*) V posledních letech se několik badatelů a historiků shodlo v tom, že skutečný Ladislav Malý se akce v Babicích nezúčastnil, nýbrž pod jeho jménem vystupoval a vraždil úplně někdo jiný. Kolem Malého je spousta otazníků. Jsou domněnky, že buď ho StB zlikvidovala hned pod návratu ze zahraničí v roce 1950, nebo se znovu uprchl za hranice. Nejasnosti jsou proto i kolem muže, který v Babicích organizoval teroristickou skupinu a zastřelil funkcionáře MNV. Ten se podle zkoumání obličejů skutečnému Malému nepodobal. Podle některých svědků byl zabit při útoku SNB, podle jiných - i podle verze StB (30 případů majora Zemana) - se mu podařilo uprchnout za hranice. (Sláva Dobrý, 1.2.2014)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.