Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 11. srpna 2013

Vzpomínka na P. Václava Drbolu, zavražděného komunisty.

Od  9. srpna 2013 je v Babicích na Třebíčsku busta  P. Václava Drboly, katolického kněze brněnské dieceze, který byl ve vykonstruovaném procesu 3. srpna 1951 odsouzen k trestu smrti a hned ten den na dvoře jihlavské věznice popraven.
Václav Drbola se narodil 16. října 1912 ve Starovičkách, po absolvování obecné školy vystudoval reálné gymnázium v Hustopečích. V roce 1933 vstoupil do brněnského semináře. Vystudoval teologii a roku 1938 byl vysvěcen na kněze. V kněžské službě působil nejdříve ve Slavkově u Brna, poté v Čučicích u Oslavan a od roku 1943 jako kaplan v Bučovicích. V tomto městě pracoval v organizaci Orel a ve Spolku katolických tovaryšů (až do zákazu činnosti obou spolků). Do Babic byl přeložen, protože tamní farář Arnošt Poláček byl zatčen a odvlečen do vězení.

V květnu 1951 byl kontaktován Ladislavem Malým vydávajícím se za agenta CIC. Drbolovu důvěru si získal nepravdivou informací o převozu pražského arcibiskupa Josefa Berana do zahraničí i o jeho údajné prosbě opatřit spolehlivého zpovědníka. 

Několik dní po setkání s Malým, 17. června 1951, byl Václav Drbola zatčen Státní bezpečností a o měsíc později byl obviněn ze spoluúčasti na vražděkomunistických funkcionářů v Babicích, ke které došlo až 2. července 1951. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.