Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 24. července 2013

Skály, zajímavá obec.

Obec Skály (384 m) leží v rovinaté krajině na jih od řeky Blanice a železničních tratě Protivín - Strakonic. Na jihozápadě ke Skálám přiléhá vesnice Budičovice. Obcí prochází silnice Protivín – Ražice.Skály.

Jedná se o poměrně úrodnou obilnářskou oblast, takže v minulosti zde mohlo být hodně úspěšných hrdých hospodářů, kteří v první polovině 19. století na své bohatství upozorňovali výstavbou velkých usedlostí se špejchary a s bohatě zdobenými fasádami. Barokní štíty, některé nyní až téměř kýčovitě obnovené, se nacházejí hlavně v Budičovicích.Skály
V roce 1365, kdy je o Skálách první zpráva. V roce 1397 se připomíná Jan ze Skály, po němž zde žil rod Kočků. Kolem r. 1536 prodala Kateřina Skály Kašparu Litochlebovi ze Strachotínka, který zde patrně vystavěl tvrz, nebo zvelebil starší dílo do podoby tvrze.
Poprvé se zde tvrz uvádí v r. 1543, kdy jí Kašparova dcera Anna prodala se dvorem Diviši Malovci z Malovic, který tvrz připojil k libějovickému panství. Podle A. Sedláčka stála tvrz v místech dnešního statku čp. 24 nyní s pravidelně plně obestavěným obvodem při západním konci osady. Budičovice
Vesnice Budičovice, která je částí obce Skály, byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Jejím centrem je svažitá náves s kaplí v horní (východní části).  Západně od Budičovic se u rybníka Tvrzský nachází osada Božovice se zbytky bývalé tvrze ze 17. století, která později byla přestavěna na knížecí baštu. Poblíž bývala hajnice. Na blízkém poli, patřícímu k zbytkovému budičovickému statku, byl v roce 1928 vyorán hrnec se stříbrnými minci z dob krále Václava III.
 
Budičovice


Skály
Skály jsou obcí v okrese Písek. Mají dvě části, v nichž žije 270 obyvatel. Severně od Skal se nachází zastávka na železniční trati. Poblíž řeky Blanice je další rekreační osada Benešovský mlýn(R. Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.