Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 2. dubna 2013

1. Bída materiální i duchovní. Hovořit o demokracii v letech 1945-1948 je obtížné.

Předcházející stránka.
Válečné hospodářství pokračovalo i v míru.
Válečné hospodářství, zvláště příděly potravin, platilo nejen v dubnu a květnu 1945, kdy končila válka a německá okupace, ale s malými úpravami až do konce roku 1945. V průmyslu, stavebnictví i v zemědělství se začal projevovat nedostatek pracovních sil. Dělníci a mladí lidé podlehli komunistické ideologii, odmítali pracovat, nechtěli návrat do společenského uspořádání I. republiky připustit. Buď se hromadně vrhli na studium vysokých škol, nebo se vydávali za kořistí do pohraničí, vyhledávat opuštěné podniky, ve kterých by bezpracně zbohatli. Většinou stačili jen na rozprodání cennějších části přiděleného majetku a peníze prohýřit. Potom pohraničí opustili.

Hledání nového nepřítele.
Tolik očekávané opakování euforie, známé z období po roce 1918, se nedostavilo. Nebyl na ně čas, protože se jednalo o kořist. Válka změnila chování lidí, jejím rychlým koncem byl dav také zaskočen. Společný nepřítel byl pryč nebo v kriminále, nebylo tedy na kom vybít nahromaděnou nenávist, takže se musel hledat nepřítel náhradní. Byl nastartován třídní boj. A prezident Beneš se vznášel v oblacích, protože dosáhl vrcholu slávy.

Se Sovětským svazem na věčné časy.
Začal se propagovat kolektivizmus, povinné budování republiky, bezplatné brigády, národní směny, sběr surovin atd. Do úřadů a vedoucích funkcí byli přijímáni lidé bez kvalifikace, zvýhodňován byl dělnický původ. Ve školách, na úřadech a v průvodech vedle obrazu prezidenta Beneše nesměl chybět obraz J. V. Stalina. Vzorem se stal sovětský člověk, začalo vyučování ruštiny na školách. Prospěcháři a převlíkači kabátů z řad českého obyvatelstva samozřejmě se zapojili do budování republiky a vstupovali do té strany, co slibovala nejvíc výhod (KSČ). Slušní lidé, kteří byli z doby německé okupace zvyklí na různá omezení, příkazy a represe a viděli, co se děje s těmi, kteří se před válkou protivili národovcům, a těmi, co se po válce protiví komunistům, opět se raději se stáhli do ústraní.
Další strana

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.