Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 23. března 2013

Hurá všichni do pohraničí - Protektorátní venkov 1945 (3).

Předcházející stránka.
Honba za kořistí.
Kdo za vyvoláváním národnostního a třídního boje stál, lze tušit podle toho, že někteří pomstychtivě naladění chalupníci a vesničtí dělníci přestali v očekávání velkých pravomocí chodit do práce a hromadně vstupovali do komunistické strany. Příležitost zapojit se do nové mocenské struktury využili i někteří větší zemědělci, kteří, buď potřebovali, aby se zapomnělo na jejich přátelské kontakty s okupanty, nebo v mladistvém elánu skutečně podlehli budovatelské euforii komunistů. Zároveň začala honba za majetkem po vyhnaných Němcích. Do pohraničních vesnic se mimo Revolučních gard (rabovacích gard) houfně vydávali hlavně deputátníci z velkostatků, pacholci od sedláků, námezdní dělníci a chalupníci, kteří v iluzi bezpracného velkého zbohatnutí své chalupy i pozemky pronajímali a nabízeli k prodeji. Mnoho se jich brzy vrátilo, když zjistili, že všude je chleba o dvou kůrkách.

Rozpačitá svoboda.
Všeobecně nastal v zemědělství nedostatek pracovních sil, který byl řešen zaměstnáváním německých zajatců. Ani to nestačilo, proto byl prováděn nábor na Slovensku, kde byla spousta živořícího venkovského obyvatelstva. Oficiálně sice byla země svobodná, věznice a lágry byly zaplněné německými vojenskými zajatci i civilisty, kteří pak byli Lidovými soudy, řízenými vládou, odsuzováni k trestu smrti a doživotnímu vězení, třeba jen na základě lživých obvinění a svědectví duševně nemocných jedinců. Výjimkou nebyly vysoké tresty vězení za jakékoli hanobení prezidenta Beneše. Začalo velké převlíkání kabátů. Slušným lidem poválečná doba žádné mimořádné štěstí nepřinášela.

Výměna peněz a vázané vklady.
Byly povoleny jen 4 politické strany: tři socialistické (komunistická, sociálně demokratická, národně sociální) a jedna středová (lidová). Trh ještě více než za Protektorátu ovládali šmelináři s potravinovými lístky, potravinami, oděvy a základními potřebami pro domácnost. Ve dnech 1. až 15. listopadu 1945 proběhla měnová reforma, výměna protektorátní měny za nové československé peníze. Vyměnit bylo možné 500,- Kčs, ostatní peníze byly uloženy na tzv. „vázaný vklad.“ Bylo slíbeno jejich uvolnění a vydání v příštím roce. Ke konsolidaci hospodářství měla přispět „dávka z majetku,“ která ovšem se začala vybírat až v roce 1946.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.