Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 23. března 2013

Zlaté časy selské myslivosti.


Myslivecké úvahy sedláka v roce 1934.
Před rokem 1891 u nás míval honitbu kníže Schwarzenberg, který platil 20 zlatých. V roce 1891 rozhodli se sousedi, že si honitbu pronajmou za 6 zlatých ročně. Tento nájem udržel se až do roku 1927, kdy si opozice vynutila zvýšení nájmu na 351 Kč.
V prvních letech, kdy dostali revír sousedi místní, byl velký stav zvěře, neboť všude dokola našeho revíru byli jsme obklopeni komorou knížete Schwarzenberga, která náš malý revír (450 ha) napájela zvěří. To bylo důvodem nízkého nájmu od sousedů. Když ale se zvěř stále střílela, tak ubývala. Přesto udržovala se zvěř v dobrém stavu až do doby pováleč(1920), kdy statky šlechticů přišly k rozdělení a lesy připadly státu. Přesto však dnes (1934) průměrně ročně se střílí 5 ks srnčího, 170 zajíců, 300 koroptví a 20 bažantů.
Až do roku 1927 střílelo se svobodně, kdo chtěl, jenom musel opatřiti si zbrojní pas a honební lístek. Zastřelenou zvěřinu si každý ponechával pro sebe. Protože bylo vždy dobré sousedství v naší vesnici, dávali střelci zajíce sousedům, kteří nestříleli. Každým rokem udělalo se několik večírků, upravila se zvěřina, srnci nebo zajíci, pozvali se všichni sousedi a to se vždy dobře oslavilo. Tento pořádek a zábava udržuje se i dnes, avšak už to nejde tak vesele, neboť dnes je to velký luxus. Opatření papírů na střelbu dnes stojí 200 korun ročně a rok od roku se zdražuje. Od roku 1927 střílí tady sousedů domácích 12 a zvěř se kvůli pořádku musí odevzdati k rukám nájemce a pak si ji obyčejně mezi sebe rozebereme a někdy podle potřeby ji platíme, avšak za cenu nižší, než se prodává na trhu v Písku.            Josef Č.,
14.1.1934  

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.