Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 11. ledna 2013

Aurora nedá spát.

Už více než 20 let se táhnou spory o Lázně Aurora v Třeboni. V roce 1991 státní podnik Státní lázně Třeboň dostal od České spořitelny úvěr ve výši 85 milionů Kčs se sankčním úrokem 32 procent a zástavou 80 procent nemovitostí.

Státní lázně peníze proinvestovaly, ale v letech 1992 až 1995 nedokázaly úvěr splácet. Zadlužený státní podnik tedy byl dán do aukce. Vítěz soutěže však kupní cenu nezaplatil.

V roce 1995 pohledávku České spořitelny koupil Ing. Jan Petřík. V té době už nabíhal sankční úrok 32 procent. Podle rozhodnutí vlády z února 1996 měl Fond národního majetku zaplatit Ing. Petříkovi 210 milionů Kč, a to ve splátkách rozložených do let 1996 - 1997. Protože splátky Státních lázní byly opožděné, žádal Ing. Petřík další finanční vyrovnání ve výši 110 milionů Kč. Soud to s menšími úpravami schválil. Rovněž potvrdil předběžné opatření na zástavní právo 80 procent nemovitostí ve prospěch Ing. Petříka.

V roce 1997 Fond národního majetku vyhlašuje na prodej Lázní Aurora veřejnou soutěž nejvyšší nabídce. Byly podány dvě shodné nabídky (Ing. Petřík a neznámá firma). Nebyl vybrán nikdo a Fond NM vyhlásil novou soutěž. Vítězem se stala firma LAVANA, která nabídla 301 milionů Kč. Firma však v požadovaném termínu částku nezaplatila, ani neprokázala, že prostředky na úhradu má. Přesto oznámila stavbu nových lázní na místě dvora Vrchy. Lavana objekt srovnala se zemí, včetně stájí a bývalých ústředních dílen státního statku Třeboň.

Mezitím Ing. Petřík zvýšil požadavek na vyrovnání na 195 milionů. Byla uznaná částka 111 mil. Kč.  Protože FNM dlužnou částků nesplácel, Ing. Petříkovi narůstala každý měsíc pohledávka o 1,7 milionu Kč (18% z 111 mil.)

V roce 1998 firma Lavana posílá na FNM částku 111 mil. Kč. Fond je nepřijímá a předkládá návrh na převod Lázní Aurora na město Třeboň.

Společnost Lavana se začala soudně domáhat změny rozhodnutí, respektive náhrady škody, která společnosti neuskutečněním privatizace vznikla. Původně požadovala na dnes již zrušeném Fondu národního majetku 613 milionů korun, ale nakonec byla ve hře suma 156 milionů. Žalobu proti fondu zamítl v roce 2005 Městský soud v Praze. Dospěl tehdy k závěru, že vítězství Lavany v soutěži bylo zrušeno oprávněně. Firma totiž nepředložila řádné doklady o finančním krytí doplatku kupní ceny. Verdikt potvrdil Vrchní soud v Praze a na počátku roku 2013 dovolání odmítl Nejvyšší soud.

Podle manažerky společnosti Lavana Libuše Kotilové (bývalá bioložka, sběračka hub a neúspěšná třeboňská starostka) to není tak úplně normální kauza. Nejdříve musíme prostudovat odůvodnění a poradit se o dalších krocích.“

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.