Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 10. ledna 2013

Trochu zamyšlení, proč (ne)volit aristokraty?

Jsou v zemích českých lidé, kterým při zaslechnutí slova šlechtic prudce stoupá adrenalin. Tak dobře jim v minulých devadesáti letech vymyla mozky republikánská a komunistická propaganda. Honba na aristokraty vynesla pěkný peníz mnoha literátům, kteří jim mistrovsky dokázali dát vlčí hlavy. A národ rozkrádal a ničil majetek šlechty. Pokud by se historie nevykládala jednostranně, na základě marxistické ideologie, nemohlo by se o působení šlechty objevovat tolik lží a předsudků. Našli se mezi panstvem tu a tam Lomikarové, ale většina šlechticů věděla, že se jim vyplatí se zaměstnanci a obyvateli vesnic vycházet po dobrém.
 V době kdy jsem vykonával praxi na jednom dvoře státního statku v Hluboké nad Vltavou, pracovala tam ještě asi polovina zaměstnanců, kteří statek pamatovali z dob, kdy patřil knížeti Schwarzenberkovi. "Za knížete všechno klapalo, všechno perfektně zorganizováno, všude byl pořádek, až úzkostlivý. Lidé pracovali s chutí, přitom v pohodě,  nikdo se nepřetrhl, ale byly odměny, o jakých se jinde jen snilo. Kníže si nemohl dovolit  pověst, že vykořisťuje zaměstnance." Vzhledem k tomu, že za mého pobytu provoz dvora řídili dělničtí kádři (číšník a horník), ani se nedivím, že zaměstnanci vzpomínali na bývalé správce a šafáře a jistě upřímně se těšili na důchod.
Ilustrační snímek z 19. století.
Kdo se trochu zajímá o historii, konkrétně o historii jižních Čech, setká se se jménem Schwarzenberg prakticky ve všech městech a vesnicích na Hlubocku, Soběslavsku, Třeboňsku, Českokrumlovsku, na Písecku a téměř na celé Šumavě. Nejen většina kostelů a kaplí byla postavena, rekonstruována a udržována schwarzenberskými velkostatky, ale jejich jméno je spojeno s lesním a vodním hospodářstvím, s výstavbou průmyslových závodů, silnic a železnic. 
 Zámek Hluboká nad Vltavou a dvory hlubockého velkostatku patřily krumlovské větvi schwarzenberského rodu, která boj o restituce prohrála. Bývalé hlubocké panství zůstalo ve vlastnictví státu, respektive jeho části se staly předmětem privatizace. Hluboké a bývalému schwarzenberskému  panství nyní vládnou noví, rychlokvašení, šlechtici, od  podnikatele "knížete Pavla" (záhadně také nazývaný kmotrem), přes primátora Jirsu až po zde luxusně usazené českobudějovické právníky, lékaře a sportovce. Kde je majetek, tam se samozřejmě stahují kriminální živly a bezdomovci, což je nepříliš dobrá vizitka pro turisticky atraktivní místo.  
O větší část majetku, hlavně pozemků a zemědělských staveb, orličtí Schwarcenberkové přišli po roce 1918, zbytek byl nejdříve zabaven německými okupanty v roce 1939, podruhé z popudu prezidenta Beneše byl zabaven zvláštním zákonem v roce 1947. Přesto Karel Schwarzenberg (Karel VII.) nezanevřel na český stát a v duchu masarykovských tradic se snaží pro stát něco smysluplného dělat a pomoci řešit problémy.
Jiří Mádl na Hluboké asi dědka a bábu nepřemlouval.

Prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg se už může závistivcům jen smát, neboť většinu nemovitostí, které mu byly v restitucích vráceny, už nevlastní. Může se tedy bezstarostně věnovat politice a přehlížet to, že ho kdekdo nazývá knížetem, i když šlechtické tituly jsou od roku 1922 zakázány. Spolu se Zuzanou Roitrovou jsou jediní kandidáti, kteří mohou napravit škody způsobené Václavem Klausem a Českou republiku vrátit do společnosti politicky a kulturně vyspělých zemí. (M. Veselý, 10.1.2013)
1 komentář:

  1. V mých vzpomínkách zaujímá zvláštní místo následující historka. Koncem března 2009 padla vláda a pouhé tři dny poté připadla Knížeti nelehká úloha vést radu ministrů zahraničních věcí sedmadvaceti evropských států – první radu v „sestřeleném“ módu. Jednání se konalo na zámku Hluboká, bývalém rodovém sídle hlubocké větve Schwarzenbergů. Nálada v českém předsednickém týmu byla pohřební, všichni jsme byli demotivovaní, zahraniční kolegové zmatení z toho politicky nepochopitelného kroku. V této atmosféře Kníže důstojně a efektivně odřídil jednání, za což sklidil velké uznání svých zahraničních kolegů, kteří dobře věděli, jak mizerně se musí hlava diplomacie zbavená politického mandátu cítit v čele důležitého mezinárodního jednání. Nám ostatním tak ukázal tím nejpřesvědčivějším způsobem, že je třeba jít dál – i ve chvíli, když by člověk se vším nejraději praštil.

    Po skončení jednání jsem si trochu déle prohlížela krásné prostory zámku; osamělá jsem pak bloudila po nádvoří a hledala místo, kam občas každý musíme. Byla tam plejáda dveří a vchodů, u nichž nebylo zjevné, kam vedou, a tak mi nezbylo, než je zkoumat postupně. Jedny dveře vedly do tmavé místnosti s kamennou podlahou, lavicemi a malými lomenými okny s vitrážemi. Až po chvíli mi došlo, kde jsem. Byla to malá kaple s oltářem. A před tím drobným oltářem, v naprostém tichu, daleko od kamer a lidí klečela mohutná mužská postava, hlavu v dlaních. V rozpacích jsem se otočila a rychle našla východ. Nevím, čemu či komu věnoval Karel Schwarzenberg tichou modlitbu. Co vím, je, že ten obraz vidím jako dnes. Obraz politika dobrovolně na kolenou před věčností.

    OdpovědětVymazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.