Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 12. května 2012

Severní Dakota, americký zemědělský stát č.1.


Čtenáři kovbojek, indiánek a jiné literatury o obsazování amerického území se jistě se jménem Severní Dakota setkali, neboť se jedná o stát, jenž byl součástí Divokého západu.Původně indiánské území běloši objevili na konci 18. století a hned začali drancovat jeho nerostné bohatství. V současnosti je Severní Dakota státem, v němž po stránce hospodářské je na prvním místě zemědělství.
Indiánský kmen Siuxů, který původně Dakotu obýval, se vyznačoval velkou statečností a krutostí. Jeho mužové se v bojích s nepřáteli nevzdávali, bojovali do posledního dechu. V případě bělochů se jejich nenávist ještě vystupňovala, zajaté bělochy zabíjeli, ale před smrtí je podrobovali krutému mučení u kůlů. Přicházejícím osadníkům a zlatokopům se Indiány podařilo vyhnat do sousední Montany. Až v roce 1889 se Severní Dakota stala 39. státem USA.
Na severu sousedí Severní Dakota s Kanadou, na jihu s Jižní Dakotou, na západě s Montanou a na východě Červená řeka tvoří hranice s Minnesotou. Jedná se tedy o vnitrozemský stát bez velkých vodních hladin, což se projevuje kontinentálním klimatem, jaký je například v Rusku. Kruté zimy se střídají velkými letními vedry. Průměrná nadmořská výška je 580 m, největší hora je 1.069 m n. m., nejnižší nadmořská výška je 229 m. Východ země tvoří zemědělsky obdělávané roviny, západ pahorkatina s jehličnatými lesy.
V Severní Dakotě, jejíž rozloha je 183.272 km2, žije 650.000 obyvatel. Stát má nejnižší HDP v USA. Hlavní město Bismarck má 55.500 obyvatel. 86 procent obyvatelstva se hlásí ke křesťanství (z toho 50 % protestanti), 4 procenta k jiným náboženstvím.
Obyvatelé jsou z 92 procent potomci německých osídlenců, zbytek jsou indiáni. Zemědělská půda je převážně jílovitá, ale velmi úrodná. Přestože průměrná roční teplota ve státě je jen 4°C (ČR okolo 9°C), vedle obilí se pěstuje řepka, kukuřice a cukrová řepa. Na západě státu, kde jsou méně úrodné písčité půdy, se na prériích chová skot a jiná hospodářská zvířata. Více jak čtvrtina farem má větší velikost než 800 ha. Průměrný roční úhrn srážek 400 až 500 mm pro celou Severní Dakotu je považován jako velký, jeden z největších v USA, na východě  je srážek více.
To, že Severní Dakota je zemědělsky jedním z nejvyspělejších amerických států, je např. americkou špičkou v produkci jarní pšenice, podle farmářů přináší problémy se sháněním trvalých zaměstnanců. Velké farmy potřebují kvalitní zaměstnance. Ti, kteří jsou, toho využívají, přecházejí z jedné farmy na druhou, kde platí víc. Tím se mzdy vyšplhaly do neúnosných výšin. (fn, 12.5.2012)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.