Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 15. července 2015

Uražený podkovář vystěhoval sedláky

Plástovice platily za bohatou ves. Plástovický katastr měl výměru kolem sedmi set hektarů půdy. Čtyři sedláci tu obhospodařovali víc než 30 hektarů, dvacet dalších mělo přes dvacet hektarů.
Dnes tuto kdysi relativně bohatou vesnici reprezentují jen štíty selského baroka a zbytky původních obytných a hospodářských budov, které už dávno ztratily původní význam i poctivou selskou duši. Bezduchá vesnická památková rezervace se stala průjezdem pro měšťáky šlapající do pedálů velocipedů. Ty zajímá víc počet ujetých kilometrů než složitá minulost vesnice. 

Blahobyt Plástovicím kdysi nepřineslo hospodaření na kyselé podmáčené půdě, ale chov koní, které výhodně prodávali armádě. Ve vesnici bývalo až 100 koní. Koně byli jejich pýchou, i když zájem armády opadl. Skoro každý hospodář měl ve stáji dva páry těžkých koní do tahu, ti větší sedláci k tomu ještě pár koní kočárových a hřebnou kobylu.

Jedno vyhladovění Plástovic přišlo už v roce 1921, po první světové válce. 11. února 1921 přijela rekviziční komise, která měla hledat nadbytečné zásoby obilí: 4 úředníci, 2 četníci a 10 vojáků s velitelem. Sedláci se shlukli na návsi a zabránili komisi vniknout do domů a hledat zásoby. 15. února 1921 přijela posílená rekviziční komise: 20 četníků a 40 vojáků. Sedláci, kteří se stavěli na odpor, byli zatčeni. Bylo nalezeno 308 q obilí, které bylo nákladními auty odvezeno. Nezůstalo ani zrno. Nikdo nedostal zaplaceno ani korunu, navíc 20 mužů a 1 žena stálo před soudem, všem byly vyměřeny pokuty. Lidé v Plástovicích neměli obilí na jídlo, krmivo ani osivo. Byla to zřejmě na území Československa poslední rekvizice první světové války. Naštěstí pomohli sedláci ze všech obcí hlubockého okresu. 

Další vyhladovění vesnice začalo o 30 let později. Tentokrát  okolí nepomohlo, protože na tom bylo stejně. Tvrdě probíhala kolektivizace. Třídní boj na vesnici byl řízen shora, v každé obci bylo ovšem třeba mít někoho, kdo byl ochoten jej v místě rozpoutat. Zásady zemědělské politiky strany na úrovni obce otevíraly široké možností, jak do třídního boje zapojit vyřizování starých osobních účtů a sporů, jak popouzet lidi proti sobě.

Takový starý spor mezi starousedlými a obecním kovářem hrál prý svou roli i při plástovickém stěhování. Starý kovář s obcí vycházel dobře, mladý se s obcí dostal do sporu, když mu nechtěli prodat kovárnu, kterou by si byl rád koupil.

V obci se také říkalo, že kování koní mu moc nejde, a tak několik sedláků přešlo k druhému plástovickému kováři. Uražený a pokořený kovář se dal, také jistě z politického přesvědčení, do služeb nového režimu a lehce nabyté moci využil k tomu, aby si svůj spor se sedláky vyřídil.
„Přišel jednou k nám, pekla jsem zrovna vdolky, tak jsem mu nabídla, jak je to u nás zvykem. A on že u kulaka si vzít nemůže. To bylo jako kdyby mi dal facku.“

„Brali to skoro ob dům. Z okolních obcí byli nanejvýš vystěhováni jeden nebo dva sedláci, v Plástovicích jich bylo vystěhováno sedm.“ A ti, kteří zůstali, si kladli otázku, kdy přijde řada na ně. Říkalo se, že si to vypili hlavně ti, kteří tenkrát přešli k druhému kováři.

„Sobota, to byl jejich den. Když přišla sobota, to už se všichni třásli strachy, co zase bude. Tenkrát se tomu říkalo kriminálka, přijeli s tatřičkou nebo s těma tudorama, a už se šlo po vsi. a jak to, že neplníte, a tohle a támhle, všechno vám spočítali, šli všude, dělali prohlídky, vidlema píchali ve stodolách, jestli tam nemáte zašitý pytle s obilím...“

„Byli i lidi, co pomáhali. Taková to prostě byla doba…předseda MNV, ten plakal, když nás stěhovali...“

V roce 1956 bylo pak v obci ze dne na den založeno JZD. Vstoupili do něj všichni.

Přišla úleva. Měli strašnou bídu, neměli peníze, neměli nic. Kdežto když se založilo družstvo, tak to pro takovou nešťastnou ves, kde už nebylo kam sáhnout, bylo vlastně určité vysvobození. Mohli mít krávu, mohli si něco nechat. Před tím museli všechno odevzdat, obilí, maso, mléko, vejce, všechno, všechno jim referenti z okresu brali.

Zpočátku se snažili v JZD pracovat, jak byli zvyklí, jako na svém. Postupem času koně skončili na jatkách, přišly traktory a mechanizace, lidem se začalo dařit lépe. „Když jsem šel na vojnu, tak můj roční plat byl asi tak čtyři tisíce za rok. Když jsem v  jednasedmdesátém přišel z vojny, tak jsme najednou brali dva tisíce měsíčně a byli z toho celí stonaví.“

„Nám už to vlastní pole nechybělo, v JZD jsme se měli líp než dřív.“
(zdroj:Alena Wagnerová, 2010)

Na sedmdesátá a osmdesátá léta vzpomínají dodnes lidé na vesnicích jako na dobu, kdy se jim vedlo dobře.

Města tehdy, po násilném konci Pražského jara, zasáhla hluboká frustrace, lidé buď převlékli kabáty, nebo zalezli do ulit (chat a chalup). Něco daleko horšího lidé na venkově měli už dávno za sebou, to už prožili v padesátých letech, a tak se normalizací netrápili. V hospodách se už zase zpívalo, lidé v JZD si z výdělků, měli už příjmy jako lidé ve městech, nebo vyšší, mohli opravovat a modernizovat domy, kupovat auta, mrazničky, videa, jezdit na zájezdy a na rekreaci.

Po roce 1989 proti všemu očekávání a taky navzdory politickému tlaku z Prahy lidé družstvo „nerozparcelovali." Vztah nové generace k půdě, hospodářským zvířatům (koně slouží maximálně zábavě zhýralců) a k zemědělské práci se zcela změnil, lépe řečeno zmizel. Peníze přemohly tradice i morálku, přestalo se myslet na minulost i budoucnost vesnice a začalo se vydělávat.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.