Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 12. září 2012

Toulky po Blatech (41).

Ponědraž.

(Předcházející část- Mazelov II)
Ponědraž (425 m) je stará zemědělská vesnice ležící  na  Zlaté stoce a mezi několika rybníky, mezi Veselím nad Lužnicí a Třeboní.  Vodní plochy jistě v minulosti ves hodně bránily před rabováním armád táhnoucích krajem, určitě ji ochránily před současnou intenzivní automobilovou dopravou, neboť hlavní silnice Třeboň - Veselí nad Lužnicí musí kvůli vodní ploše  Ponědraž míjet 1 km východně.Ponědraž byla založena přibližně ve stejné době jako nedaleká Lomnice nad Lužnicí. V polovině 13. století už byla oblast obydlená. V roce 1433 byla pleněna husity. V roce 1450 byl na jižním okraji vesnice postaven Ponědražský rybník, jenž má rozlohu 142 ha. V Ponědraži byla jedna z prvních škol na Lomnicku, založená v roce 1774. Ve třicátých letech minulého století měla Ponědraž 290 obyvatel, bylo zde družstvo meliorační a elektrárenské.

Přestože Ponědraž se nachází v severní sušší a úrodnější polovině Třeboňské pánve a má blízko k Blatům pšeničným i soběslavským, na rozdíl od sousední Ponědrážky zdejší stavby připomínají blatskou architekturu a selské baroko jen hodně vzdáleně. Statky i chalupy byly přestavěny do příměstského živnostenského stylu.  Dařilo se zde, a stále se daří, kolektivizované zemědělské velkovýrobě. Pozůstatkem, mimo novodobě upravených fasád starých statků, jsou velké objekty živočišné výroby a bytové domy, včetně masivního domu (s hostincem) na severní straně návsi. Odchod mnoha lidí ze zemědělství po roce 1989 způsobil, že Ponědraž se dnes stává hlavně smutnou obcí rekreační.Hlavní část návsi, s parkem, kaplí a pomníkem padlých, nachází se na jižní straně. Ponědraž je samostatnou obcí v západní části okresu Jindřichův Hradec. Přestože je zde 60 domů, žije v Ponědraži trvale jen okolo 100 lidí. Přibývá chalupářů.  (R. Fischer) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.