Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 15. července 2012

26. Novohradsko a Třeboňsko: Jakule

JAKULE.
Jakule (469 m) jako osada obce Byňov vznikla v osmnáctém století kolem hospodářských a správních budov buquoyské lesní a rybní správy. Jakule měla později větší význam jako nákladní nádraží a hospodářský prostor než jako obytné sídliště. U myslivny na Jakuli bývala také malá zoologická zahrada, v níž byla chována lesní zvěř.V roce 1796 zde buquoyský nadlesní Vojtěch Kastl založil první českou lesnickou školu. Její budova, v níž je nyní restaurace, je i nyní ozdobou Jakule. Od roku 1856 byla buquoyská pila na Jakuli poháněna parním strojem.


Po roce 1869 zde byla na nově vybudované železniční trati Gmünd-České Budějovice zřízena stanice Nové Hrady a postavena nádražní budova. Novohradská stanice byla významná jako nákladní nádraží. Mimo dřeva a zemědělských produktů se zde nakládala do vagónů také rašelina z rašeliništi v nedalekých Hranicích (Granitz).

Nejdříve se zde nakládaly do vagónů borky, což jsou cihly z usušené rašeliny, narýpané přímo v rašeliništi. Používaly se jako palivo v pecích skláren, pivovarů, železářských hutí aj. továren a také v domácnostech. Když se majitelem hranického rašeliniště stal hrabě Buquoy, byly na Jakuli postaveny mlýny na rašelinu. Rozdrcená rašelina se odesílala do Vídně jako kompost zahradníkům. Z rozdrcené rašeliny se také dělalo palivo, které se vyznačovalo ještě větší výhřevností než obyčejné borky. Kaše, která vznikla smícháním rašelinové drtě s vodou, se rozprostřela a nechala zaschnout. Z ní se potom vykrajovaly brikety.

Pro přepravu rašeliny z  hranického rašeliniště byla k nádraží na Jakuli postavena úzkokolejná trať. Po rozšíření nákladní automobilové dopravy v padesátých letech minulého století pozbyla úzkokolejka význam a byla zlikvidována - některé úseky její trasy jsou ještě identifikovatelné.Koncem padesátých let dvacátého století byla na Jakuli postavena výrobna betonových železničních pražců, která poskytovala zaměstnání mnoha lidem z Novohradska, Trhosvinenska a Třeboňska. Když po roce 1990 začala být omezována železniční doprava, zmenšily se požadavky na výrobu pražců a závod začal omezovat výrobu, propouštět zaměstnance a upadat.Podobně jako výroba pražců začalo na Jakuli upadat i zpracování dřeva, i když před rokem 1990 zde byla jedna z nejmodernějších pil Státních lesů. Její areál je nyní opuštěn.

Západně od Jakule, na řece Stropnici, je dvůr bývalého Tomků mlýna, jehož mlýnské zařízení podlehlo ohni i zubu času. Po roce 1990 byla vedle mlýna postavena velká stáčírna pitné vody „Dobrá voda.“.


K Jakuli se ze severu tulí velký Jakulský rybník, z jihu ještě větší a hezčí Byňovský rybník. Obhospodařuje je rybářská společnost, která na nich mimo ryb pěstuje husy  a kachny.
Jakule je součástí Nových Hradů. (2012. R. Fischer) (Pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.