Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 29. července 2012

30. Novohradsko a Třeboňsko: Těšínov.


(Předcházející část: Petříkov) Součástí obce Petříkov je osada Těšínov. Dříve tomu bylo obráceně. Těšínov je také protáhlá vesnice bez typické jihočeské návsi, avšak na rozdíl od modernějšího domkářského Petříkova tvořená starými zemědělskými usedlostmi a chalupami, řídce postavenými převážně z jedné strany dříve důležité cesty vedoucí z Třeboně k Novým Hradům.
Těšínov býval samostatnou zemědělskou obcí, k níž patřily osady Nepomuk a Jiříkovo Údolí, později i Petříkov. Patřily k ní i čtyři mlýny, dnes jednoty (Řežab, Koudela, Sviták, Lospecen), na řece Stropnici. Protože v 16. století počet mlýnů (10 až15 na 5 km řeky) v této oblasti překonal únosnou mez, zakázala rožmberská vrchnost v těšínovských mlýnech mlít. Další majitelé bývalých mlýnů se potom, až do padesátých let minulého století, poměrně úspěšně věnovali zemědělské činnosti.Jednota Lospecen

Jednota Sviták

 Po roce 1948 Těšínov odolal kolektivizaci, JZD se zde nevytvořilo, rolníci buď dál soukromně hospodařili, nebo předali pozemky (nepříliš úrodné) státnímu statku, který si postavil objekty v sousedním Petříkově. V současnosti jsou všechny pozemky v  Těšínově obhospodařovány pouze několika soukromými zemědělci, kteří se zabývají pastvou skotu.

Značná část domů v Těšínově nyní slouží jen k rekreaci. Dnešní úpravy budov však nemají příliš společného s tradiční selskou architekturou této oblasti. Majitelé jsou zřejmě inspirováni horskou architekturu ze severních Čech či Bavorska. Je pochopitelné, pokud objekty mají sloužit výdělečné činnosti, že kýčovitý vzhled hraje u městské klientely velkou roli.  


Chalupa doposud v původním stavu.
 V Těšínově trvale žije okolo 60 obyvatel. Těšínov je nyní částí obce Petříkov, faru má od roku 1785 u kostela sv. Jakuba v Jílovicích. (R.Fischer, 2012)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.