Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 29. ledna 2012

Hledání času.


Dobrá Voda u Nových Hradů v roce 1930.


Dobrá Voda u Nových Hradů v roce 2011.


Na horním snímku je Dobrá Voda v Novohradských horách, jak vypadala kolem roku 1930. Tehdy to bylo živé městečko obydlené německy mluvícím obyvatelstvem, s lázněmi a poutním kostelem P.Marie Utěšitelky. Přicházely tam sice desetitisíce poutníků, ale jak ukazují terasovitá políčka nad kostelem, poutní procesí ani lázeňští hosté všem obyvatelům obživu nezajistili, takže nezbývalo, než si opatřovat potraviny na kamenitých políčkách v kopcích.

Po roce 1945 muselo všechno německé obyvatelstvo odejít, čeští, slovenští a rumunští osídlenci dlouho nepobyli. Domy, které při velkém požáru v roce 1949 neshořeli, chátraly a mnohé musely být zbořeny, včetně buquoyské hraběcí rezidence (vpravo od kostela). Políčka a louky nikdo neobdělával, takže se z nich stal les (dolní snímek), vlevo na stráni vyrostla chatová osada. Při pohledu na druhý snímek je třeba ocenit prozíravost stavitelů chrámu (1715), kteří ho na svahu Kraví hory umístili tak, jako by počítali s tím, že v budoucnosti bude obklopen lesním porostem, aby byl stále viděn i z velké dálky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.