Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 9. března 2011

Holešovické jatky mění tvář.

Bývalé jatky v Holešovicích by se měly změnit, ale vlaky a kamiony s jatečnými zvířaty tam už směřovat nebudou. Společnost Delta Center, která je má od pražského magistrátu v nájmu až do roku 2045, už připravila návrh. Z jatek se má stát obvyklé městské nákupní centrům.


Hlavní brána (1930.

K zřízení jatek vedlo rozhodnutí tehdejších představitelů města, z roku 1875, že veškerá zvířata určená na porážku, z Prahy nebo do Prahy dovezená, musí být veterinárně prověřena. Holešovice splňovaly všechny podmínky pro výstavbu jatek. Měly dobré propojení se zbytkem Prahy, potřebu vody řešila blízká Vltava a kvůli možnému zápachu důležitý byl také směr větru (nejčastěji vanoucí ze západu na východ, tj. směrem ven z města) .


Tržnice živých zvířat.

Architektonický návrh jatek byl dílem městského stavebního rady Jana Srdínka, přičemž nezanedbatelnou inspirací byly proslulé jatky v Chicagu. Náklady dosáhly výše dvou a půl milionu zlatých. Jatky byly uvedeny do provozu v roce 1895. Na ploše více než 100.000 m² bylo možno najednou ustájit až 2.700 kusů hovězího dobytka a šest tisíc prasat. Obě části jatek, hovězí a vepřová, byly od sebe odděleny. Do tržnice byla zavedena železniční vlečka z blízkého nádraží Praha- Bubny, která umožnila přistavit najednou osmnáct vagónů.


V roce 1921 byla zřízena burza masa, která sídlila v nejreprezentativnější budově celého areálu.Příklad výkonu jatek: V roce1929 bylo v Pražských jatkách poraženo: 69.104 kusů hovězího dobytka, 20.699 telat, 28.808 skopců, 944 jehňat, koz a kůzlat, 4.046 koní a 559.609 vepřů.


Areál sloužil svému původnímu účelu až do roku 1983, kdy byly otevřeny nové masokombináty v Písnici a Čakovicích. Celý areál tržnice je od roku 1993 památkově chráněn. Za zmínku stojí i dvě sousoší u vchodu směrem z Bubenského nádraží, jejichž autory jsou sochaři Bohuslav Schnirch a Čeněk Vosmík, nebo novobarokní vodárenská věž. V tržnici je i zajímavý pomník padlým vojákům, zaměstnancům tržnice, kteří zahynuli během první světové války. V současnosti je nájemcem americko-izraelská společnost Delta Center.


Společnost Delta center, která za areál platí městu nájem 109 milionů ročně, má také odvážnější plány. Chtěla by tam postavit výškové budovy. Tahle vize ale naráží na nepochopení památkářů.


Chladírna.

Vizualizace, která by u památkářů mohla projít, jsou uličky s obchody, náměstí s "nezbytnými" fontánami a sochami, grand restauranty i dětským hřištěm. Zemědělství tam bude zastoupeno alespoň symbolicky, neboť je tam počítáno s módními "farmářskými trhy."


Pohled z dálky.

Oprava tržnice by mohla začít už v roce 2012, pokud dojde k dohodě společnosti Delta Center s magistrátem, který v případě, že prosadí své představy, upraví společnosti nájemní smlouvu. Delta Center už v jatkách údajně proinvestovala 808 miliónů korun. (Robert Fischer, 9.3.2011)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.