Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 25. května 2020

Benešův odboj (amnestie pro vrahy) trval až do září 1945


Dnes je to 75 let od tragické události v obci Tušť. Až do roku 1989 se o popravě lidí 25. května 1945 v Tušti nemluvilo, místní pamětníci buď s divokým trestáním spoluobčanů souhlasili (když jim padl do klína majetek zavražděných a vysídlených), nebo se báli postihů ze strany bezpečnosti i vrahů. Dnes už se obyvatelé Tuště a blízkého okolí tváří, jako by to všechno byl středověk, jako by se tam nic špatného nestalo. Vždyť ti mrtví si přihlášením k německé národnosti tu smrt zavinili sami!


Dnes, s odstupem 75 let, si klademe otázku, kde se tenkrát v lidech vzala ta zvířecí krvelačnost? Ta neúcta k právu a životu. Většina těch revolucionářů z 5. května 1945 nebyla německou okupací nijak postižena?

 Není možné se ubránit dojmu, že ta nenávist proti Němcům byla v Češích a Moravácích záměrně pěstovaná už od roku 1918, přičemž návody, jak ji pěstovat předkládali různí národovci od poloviny 19. století. Tenkrát ovšem šlo o pěstování nenávisti proti Vídni. A ve Vídni se mluvilo německy. Podle každého prostého Čecha, kdo mluví německy je Němec.

Od prvních voleb na českém území v roce 1907 až do posledních prvorepublikových obecních v roce 1938 se v pohraničních oblastech nevolily politické strany, ale národnosti, česká nebo německá.

Je známo, že německé obyvatelstvo v českých zemích si vznik Československa v roce 1918 nepřálo. Přála si ho Praha a různí osvícenci ve větších městech. Obyvatelstvo českého venkova bylo zdeptáno útrapami 1. světové války, neboť na bojištích umírali nejvíc muži z vesnic, a bylo v říjnu 1918 stejně jako čeští Němci a Slováci postaveno před hotovou věc. Na rozdíl od Němců neprotestovalo.

Diskriminaci Němců si na mírových jednáních v roce 1919 vymohla československá delegace vedená Edvardem Benešem, který tam uplatnil  lží o bezvýznamné menšině 800.000 lidí v Československu. Ta Benešova německá menšina měla ve skutečnosti 3,5 milionu obyvatel a byla větší než slovenská většina s 2,5 miliony obyvatel.

Protesty v německých oblastech byly československou vládou krvavě potlačeny a nastala diskriminace německého obyvatelstva. V obcích obývaných německým obyvatelstvem stavěl československý stát české školy, do kterých Němci odmítali děti, které vyučovacímu jazyku nerozuměly, posílat. Německé obyvatelstvo tedy  muselo mít německé školy a vydržovat je z vlastních prostředků. V úřadech, ve státních institucích měla přednost česká národnost a byla vyžadovaná znalost českého jazyka. V armádě byl důstojník německé národnosti unikátem, a jen když ovládal češtinu nebo slovenštinu.

Teprve v roce 1937, když se nacistickému režimu v Německu dařilo získávat pro svou politiku české Němce, přijala československá vláda opatření na "národnostní vyrovnání," jehož obsahem byla hospodářská pomoc pohraničním oblastem, zlepšení zdravotní a sociální situace německého obyvatelstva a větší zastoupení Němců ve státním aparátu. Plán se  prakticky nepodařilo ani nastartovat, protože Henleinově SdP narostla za Hitlerovy pomoci ramena a začala čs. vládě diktovat vlastní požadavky německého obyvatelstva.

Právě tím, jak česká media v roce 1938 informovala o tahanicích vlády s Henleinem, asi v pozdějších partyzánech byly vtvořeny základy nenávisti k Němcům. Druhou tragédií je amnestie pro vrahy, udělená prezidentem Benešem, který období květen až září 1945, období divokého odsunu, loupení a svévolných vražd, zařadil mezi protinacistický odboj. Třetí tragédií je, že Benešovy dekrety jsou stále součástí českého právního řádu (Slovensko je odmítlo). (stk)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.