Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 24. ledna 2020

Krutá zima před 80 lety


Na začátku roku 1940 přišla krutá zima s velkým množství sněhu a mrazy do -30 °C. Se zimou přišly i kruté časy okupace. Protektorát Čechy a Morava měl se svým vyspělým průmyslem, zemědělstvím a dopravou být pro Německo materiální zásobárnou i závětřím s oddechovou zónou. Nacisté zahájili válku, a proto nehodlali ani v ulicích Prahy trpět výtržnosti. Po studentských nepokojích na konci roku 1939 se jako odvetu rozhodli na začátku roku 1940 přitáhnou protektorátní šrouby a udělat pořádek. V první řadě zde pořádek měla dělat protektorátní vláda.
Výsledek obrázku pro sníh 1940

Po příchodu velké zimy na začátku roku 1940 byla vyhlášena pracovní povinnost mužů od 16 do 60 let na noční odklízení sněhu ze silnic. Musely být na šířku 4 m být bez sněhu.

Lidé trpěli zimou, protože byl nedostatek paliva. Uhlí bylo na lístky, rodina mohla za rok dostat 12,5 q uhlí, přičemž směla kupovat jen od úředně přiděleného uhlíře. Ve venkovských školách byly od 15.ledna do 4.března „uhelné“ prázdniny. Velké škody způsobilo tání sněhu, protože se na řekách uvolnily kry, které ucpávaly mosty. Musela zasahovat protektorátní armáda, která hráze z ker odstřelovala.

Na počátku roku 1940  byly rozpuštěny všechny legionářské organizace, legionáři byly zbaveni všech funkcí v obcích a spolcích. Všechny sokolské jednoty byly zrušeny, jejich majetek připadl státu.

Vyšlo nařízení, že kočovní cikáni musejí být usazeni a evidováni v bydlišti. Pokud ho neměli, získali ho v obci, v jejímž katastru právě přebývali 1.února 1940.  Mnoho obcí proto koncem ledna hlídalo hranice katastru, aby se do obce cikáni nedostali.

9.února 1940 byly zavedeny nové papírové koruny a pětikoruny. Od tohoto dne měli nad židovskými obchody textilem, obuví a kůží dohled němečtí komisaři (trojhendři). Byla zákonem zavedena diskriminace židů, jejich vyloučení ze společnosti, museli být na oděvu označeni šesticípou žlutou hvězdu. Židé směli chodit do bank jen v době od 8 do 9 hodin a mohli si vybrat týdně jen 1.500 korun. Nakupovat v obchodech směli jen v době od 10 do 12 hodin a v době od 15 do 17 hodin. Židé nesměli navštěvovat divadla a kina.

Všichni čeští státní zaměstnanci (úředníci, listonoši, soudci, učitelé, lékaři, kněží aj.) museli prokázat nežidovský původ do 3. kolena a museli složit zkoušku z německého jazyka.

Zatímco ještě v roce 1939 bylo zásobování potravinami téměř bezproblémové, začátek roku 1940 už byl ve znamení přídělů za pomoci potravinových lístků. Zemědělci museli veškerou produkci odevzdat do úředně určených skladů, mohli si ponechat jen předepsaný příděl potravin, krmiv, osiva a sadby. Začínal černý obchod s potravinami. Černému obchodu s potravinami bránily hlídky německých četníků, které byly na nádražích a procházely ve vlacích.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.