Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 28. dubna 2019

Jen rozbitím rodiny lze zničit křesťanství


Útok socialistických revolucionářů na rodinu už trvá více než sto šedesát let. Soustavná práce na likvidaci rodiny jde ruku v ruce se soustavným postupem socialismu. Levice stále pracovala a pracuje na normalizaci rozvodu, potratů a pohlavní zvrácenosti.

Odhlédneme-li od různých významů slov jako „socialismus“, „komunismus“ a „marxismus“, zjistíme, že všechny tři spojuje týž balíček idejí. Ty lze shrnout do pěti částí:
(1) že „spásy člověka lze dosáhnout politickou činností či revolucí,
(2) která zajistí „mír spojením všech států do jednoho (internacionalismus),
(3) který je nepřítelem soukromého vlastnictví výrobních prostředků (antikapitalismus),
(4) který „emancipuje“ ženy od mateřství (feminismus)
(5) a který z a všeobecné spolupráce a souladu zajistí všeobecnou „prosperitu”
.
To, co v těch idejích „socialismu“, „komunismu“ a „marxismu” vidíme, je projevem nové víry. Je to víra, v níž marxisté-leninisté (tj. komunisté) vidí sami sebe jako vůdčí hrot či „předvoj“.

Při debatě o válce proti rodině musíme nejprve ukázat, že se civilizace postupně posouvala a posouvá od víry v duchovní spásu k víře ve spásu politickou (prostřednictvím politické činnosti).

Úspěchy na poli vědy a techniky vedly mnoho lidí k materialismu (víře, že nic mimo hmotu neexistuje). V roce 1859 přišel Charles Darwin s materialistickou teorií o původu člověka „cestou přírodního výběru“.
A do tohoto obrazu se zapojuje marxismus. Nakonec se člověk musí z hlediska spásy obrátit sám na sebe. V „Komunistickém manifestu Karel Marx a Bedřich Engels řekli, že komunismus však odstraňuje věčné pravdy, odstraňuje veškeré náboženství a veškerou morálku, místo aby jim dal novou tvářnost, odporuje tedy celému dosavadnímu dějinnému vývoji“

Vlivoví komunističtí agenti podkopali představu, že muž má rodinu živit a žena tvořit a udržovat její domov. Platnost odlišných úloh muže a ženy se dočkala odsouzení jako „škodlivá pro ženy“. Podle zakladatelky moderního feminismu Betty Friedanové , tajné komunistky, žije hospodyně v „útulném koncentráku“. „Ženy,“ vysvětlovala Friedanová, „které se přizpůsobí‘ roli hospodyně, které vyrůstají s přáním být ‚jen ženou v domácnosti‘, jsou ve stejně velkém nebezpečí jako ty, které v koncentračních táborech kráčely vstříc své smrti.“

Na úsvitu marxismu Engels propagoval zrušení rodiny a kolektivní výchovu dětí. V 19. století takové názory na veřejnost dojem neudělaly. Teprve ve století dvacátém, kdy se role ženy v domácnosti stala předmětem ostouzení, komunisté rodinu rozhodujícím způsobem podkopali. Z manželství udělali nevynutitelnou dohodu. Mateřství bylo podkopáno s konečnou platností. Pak přišla legalizace potratů. Byl zaveden režim vražd nemluvňat, jímž se zkompromitovaly milióny žen.

Vzápětí přišla řada ohromujících fází vývoje:
 (1) epidemické rozšíření pornografie,
 (2) uzákonění manželství homosexuálů
 (3) sexuální výchova stále mladších dětí.

Podle Marxe ve 3. svazku „Sebraných spisů Marxe a Engelse“ mělo zničení rodiny vést ke zničení křesťanství. „Tajemstvím Svaté rodiny je rodina pozemská, poznamenal Marx. „Pro odstranění té první je nutno zničit tu druhou – v teorii i v praxi.“

Čím hlouběji válku proti rodině zkoumáme, tím jasněji odhalujeme skrytou ruku komunistického předvoje. Je-li nějaká moc schopna zdiskreditovat mateřství a delegitimizovat autoritu muže – jak se může takové moci někdo postavit na odpor?

Popření pohlavních odlišností, uzákonění stejnopohlavních manželství, přehodnocení genderové identity dětí, ostouzení mateřství, démonizace mužství – to jsou ideje, jimž tleská nové náboženství levice.

 Všichni filozofové, státníci i svatí uplynulých staletí – pohanští i křesťanští – by tyhle nápady odsoudili jako šílenství. Jenže my to tu – v jednadvacátém stoletíme. A můžeme sledovat, jak se to šílenství rozmáhá.

Poslední bitva kulturní války není daleko. Jak dopadne, nevíme. S jistotou můžeme říci, že se život nakonec vrátí do normálních kolejí. Otázkou je jen, kolik mrtvých a trpících ještě ten mezičas přinese.

Zdroj:
KONZERVATIVNÍ LISTY 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.