Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 12. ledna 2019

Rušení vesnických pošt je komplikované a nepřináší úspory

 • Česká pošta přehodnocuje záměr do konce roku 2025 zlikvidovat 2 500 vesnických poboček. Podle nového návrhu by mělo zmizet jen 1463 vesnických poštovních úřadů. Poštovní úřady jsou vzhledem k velmi omezené veřejné dopravě na venkově pro velkou část obyvatelstva obcí jedinými provozovnami, kde lze udržovat kontakt s ostatním světem.
  Podle jakéhosi projektu nazvaného "Partner" byly  vloni  zrušeny poštovní úřady ve155 obcích, přičemž poštovní služby byly převedeny na obecní úřady, prodejny a benzinové pumpy. Výsledkem je nespokojenost obecních úřadů, obyvatelstva, provozovatelů poštovních služeb  i samotné České pošty.

  Partneři České pošty mají provozovat všechny základní služby:
 • příjem a výdej listovních a balíkových zásilek
 • Příjem a výplatu peněžních poukázek
 • Vybrané bankovní služby
 • Výplatu důchodů
 • SIPO
 • Prodej známek, kolků apod.
 • Prodej novin a časopisů
 • Dobíjení SIM karet

 • Vzhledem k tomu, že provozovatelé poštovních služeb podle projektu Partner nejsou spokojeni s tím, že nemají z této činnosti očekávaný velký zisk (ČP hradí jen polovinu nákladů), obává se, celkem oprávněně, obyvatelstvo obcí, že  po kratším či delším čase provozovatelé služeb smlouvy z Českou poštou zruší a poštovní služby v obcích nebudou žádné. Konec poštovních služeb může přinést i onemocnění provozovatele.

  Protože ani Česká pošta na projektu Partner příliš nevydělala ani neuspořila, nabízí Obecním úřadům, že poštovní pobočky se nebudou rušit, když budou moci převzít některé povinnosti obcí, například výběr poplatků od obyvatelstva.

  Zatím Česká pošta oznámila, že rušení vesnických pošt utlumila a bude ho provádět jen po souhlasu obecních úřadů. Toto je zřejmě jen dočasné, protože městské tlaky na likvidaci vesnic jako trvale obydlených sídlišť trvale sílí. Soustavně bohatnoucí měšťanstvo silně láká venkovský prostor k ukládání peněz do pozemků a k budování letních sídel ve vylidněných vesnicích..
Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.