Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 3. prosince 2018

Ve městech se peníze utrácejí, venkov jen šetří

Kupní síla Pražanů bývala vždy větší než ve zbytku republiky, dokonce i v dobách vlády komunistů, ale v krajských a okresních městech se v 80. letech minulého století příjmy od venkova prakticky nelišily. Podle toho jak bohatnou lidé ve velkých městech, je tedy zřejmé, že listopadovou revoluci ukradli městští ekonomové a nemakančekové. 

Nejvyšší kupní sílu na obyvatele v rámci České republiky mají Pražané, kde v roce 2018 dosahovala 128,7 procenta celostátního průměru, nejnižší v Moravskoslezském kraji (89,2 procenta).

Plyne to z analýzy společnosti GfK, která mapuje nerovnoměrnost úrovně výše disponibilních příjmů obyvatel jednotlivých částí republiky. Přes existující rozdíly je z porovnání zřejmé, že rozdíly mezi jednotlivými obcemi či regiony se postupně mírně snižují a že nejsou zdaleka tak vysoké, jako ve většině evropských zemí.

Průměr Česka převyšuje především Praha a centrální Čechy, severovýchodní část Plzeňského kraje, centrální části Jihomoravského a Libereckého kraje a dále i většina metropolí ostatních regionů. Jediným z krajů, kde ani jedna obec nepřevyšuje z hlediska kupní síly celostátní průměr, je Moravskoslezský kraj. Nejnižší úroveň kupní síly mezi okresy vykazuje Bruntál.

Rozdíl mezi regionem s nejvyšší a nejnižší relativní kupní silou (Praha vs. Moravskoslezský kraj) činí 39,5 procenta. Meziročně se tento procentuální rozdíl v kupní síle snížil o 2 procenta.

Mezi 10 obcemi s nejvyšší kupní silou na obyvatele je celkem 9 středočeských obcí a hlavní město Praha. Na opačném pólu mezi desítkou nejchudších obcí najdeme zejména lokality z Ústeckého a Moravskoslezského regionu.

Republikového průměru dosahuje celkem 23 procent obcí, což znamená, že více než tři čtvrtiny obcí jsou z hlediska indexu kupní síly podprůměrné.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.