Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 1. listopadu 2018

Holocaust v SSSR


30. říjen je v Rusku dnem vzpomínek na oběti politických represí. Lidé minutou ticha uctívají lidi, kteří hromadně i jednotlivě umírali na popravištích a sibiřských koncentračních táborech. Rusové už nechtějí předstírat, že se v jejich zemi neprováděla genocida. Co se v Rusku stalo za vlády Lenina a Stalina lze nazvat "sovětským holocaustem."

Lenin v roce 1922
Existence sovětského státu byla od počátku postavena na bolševickém teroru. Nejdříve byly ničeny celé společenské vrstvy obyvatelstva a během takzvané Velké vlastenecké války, do roku 1945, více než 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů.

Krvavou vládu sovětů odstartoval V.I.Lenin, který nechal popravovat zcela nevinné lidi, a to jen kvůli tomu, že patřili k politicky nevhodným sociálním skupinám. "Vůdce světového proletariátu" Lenin napsal: "Čím více zlikvidujeme příslušníků duchovenstva a buržoasie, tím lépe pro nás." Lenin a jeho přívrženci zahájili revoluci a teror poté, co byli přehlasováni v Ústavodárném shromáždění. Byli to bolševici, kdo rozpoutal v Rusku Občanskou válku, při které zahynuly 2 miliony lidí a stejné množství lidí uprchlo do zahraničí. Mezi těmito oběťmi Leninova násilí byla převážná část ruské inteligence, vědecká a kulturní elita země.

Ve jménu utopických komunistických teorií bylo zahájeno zatýkání a zabíjení nevinných lidí. Vraždění bylo zaštítěno vyhláškou Rady lidových komisařů, uzákoněnou 5. září 1918, o zahájení "boje proti kontrarevoluci."

Trockij
První politický proces se socialistickými revolucionáři zahájil v roce 1922 Dzeržinský, s jehož portrétem se lze stále na mnoha místech setkat. Začalo naprosto systematické vyvražďování lidí patřících k nevhodným sociálním skupinám ruského obyvatelstva. K represím výrazně přispěl i Trockij, z jehož hlavy vzešel nápad zřizovat koncentrační tábory tzv. "Gulagy." Jeho nápadu využíval především Leninův žák J.V.Stalin, jenž počet gulagů ještě rozmnožil a plnil je lidmi převážně nevinnými, kteří tam umírali hladem. To, co se za Stalina v Rusku dělo, bylo podle úmluvy OSN zcela jasným zločinem "genocidy."

Stalin se podepsal i na dalším utrpení ruského lidu a ničení země. Sovětskou armádu ochromil, když v létech 1937 až 1938 nechal popravit většinu důstojníků od majora nahoru. Rozvoj průmyslu potlačoval tím, že nechal uvěznit každého sedmého technika.

Zcela jasným úkazem genocidy je kolektivizace ruského venkova, který byl vystaven nejtěžším represím.Výsledkem byl nedostatek potravin a časté hladomory, které až do počátku 50. let (do Stalinovy smrti) zemi postihovaly.  Hladomor nebyl jen na Ukrajině, jak je už poměrně delší dobu svět informován, ale také v ruském Povolží, na Kazani, v celé západní Sibiři a také v Kazachstánu a v kavkazských republikách. Lidé měli takový hlad, že se rozšířil kanibalizmus. Stalinova "agrární politika" má na svědomí životy nejméně 6 milionů lidí. Mimo obětech na lidských životech a ekonomických škodách to byl strašný demografický a kulturní úpadek měst a vesnic, s jehož následky se Rusko potýká dodnes. 
Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.