Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 23. listopadu 2018

Amišové jako nejlepší zemědělci na světě


Americké farmy a vesnice, ve kterých žijí Amišové, specificky utvářejí krajinu. Amišové jsou hodnoceni jako jedni z nejlepších zemědělců na světě. Jejich farmy mají okolo 40 ha zemědělské půdy, na které hlavně pěstují kukuřici, vojtěšku, tabák a všechny druhy obilí. 
Synonymem amišské kultury a tradic je tvrdá práce, kázeň a láska k půdě. Příznačné pro Amiše je, že dosahují vysokých sklizní za velmi nízkých nákladů. Současné určité vybočování Amišů od běžného evropsko-amerického způsobu života má kořeny až někde v 17. století, kdy je  v německých zemích začali pronásledovat protestanští reformátoři. Proto vyznavači náboženství Anabaptis  prchali do Ameriky, kde vytvořili zvláštní zemědělskou komunitu.

Zemědělský způsob života u Amišů vychází z Písma svatého, podle kterého zemědělství není jen zaměstnáním, ale ve spojení s Bohem je posvátným způsobem života. Proto užívají přírodu, obdělávají půdu a chovají zvířata jen pro svoji spotřebu. Amišové se spoléhají jen na svou tvrdou práci, skromnost, zodpovědnost a vzájemnou spolupráci.

Historie zákazu používání osobních dopravních prostředků a jiných moderních technologií začala na začátku 20. století, v době, kdy se do zemědělství začaly dostávat velké motorové pluhy a traktory. Zpočátku Amišové používali k orbě parní stroje i traktory s výbušnými motory. Protože Amišové už od roku 1910 odmítali používání automobilů, v roce 1923 se amišské komunity rozhodly zakázat při polních pracích používat  traktory, tedy stroje, které se od automobilů příliš neliší. Vycházejí zřejmě z názoru, že na práce, které zvládnou koně, které jsou součást živé přírody, nelze používat samohybné stroje se spalovacími motory. Traktory jsou povoleny jen jako stabilní motory na farmě k hnaní mlátiček, řezaček, čerpadel, výfuků, šrotovníků a jiných strojů používaných ve dvoře. Rovněž jsou povoleny  všechny malé stabilní motory, které ženou některé stroje (rozmetadla, obraceče a shrnovače sena apod.) Tyto stroje jsou však taženy koňmi. 
Zákaz používání traktorů není dán jen náboženskými motivy o sepětí člověka s Bohem a přírodou, protože také mají za úkol zabránit zvětšování farem. Pokud by někteří Amiši obdělávali víc půdy a zvětšili farmy, hrozil by odchod lidí z amišských vesnic do měst, což by mohlo mít nepříznivý vliv na morálku. Zásada používání koňských potahů má pro Amiše význam i v tom, že mohou zřizovat vlastní továrny na výrobu potahových zemědělských strojů, v nichž pracují tisíce Amišů. 

Josef Zahradníček, Sláva Dobrý

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.