Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 13. října 2018

Polní hony budou velké maximálně 30 ha? Vlk se nažere, koza zůstane celá.


Desítky let odolávají velké zemědělské podniky tlakům na zmenšení polních lánů. Nyní se tato praxe má změnit. Zástupci soukromých zemědělců navrhli ministerstvu zemědělství snížení maximálních výměr honů na 30 ha.

Je známo, že ekologové se bijí za každý metr půdy zabraný pro dálnice, za kdejaký keř a za kdejakého cvrčka, ale k zločinům, které zemědělská velkovýroba páchá na krajině, mlčí. Záležitost nyní převzali politikové ODS, strany, která dokáže vynadat sama sobě. ODS od svého vzniku chrání velké firmy, tedy i zemědělské společnosti, na jejichž vzniku se při privatizaci socialistického zemědělství nejvíc podílela. Dodnes se čestný předseda ODS Klaus chlubí tím, že se mu zemědělskou velkovýrobu podařilo zachovat, že nedošlo k jejímu rozdrobení na malé soukromé závody, jako je tomu v jiných evropských zemích.

Uvedená povinnost totiž by zemědělcům měla nutit k pestřejším osevním postupům. Autoři návrhu tvrdí, že zmenšením polních honů na 30 ha se vytvoří překážky proti splachu půdy z polí. Při rozhlédnutí po krajině, hlavně po té zvlněné co v ČR převažuje, těžko už v současnosti lze konstatovat, že  hony nad 30 ha převažují. Je tedy zřejmé, že autoři návrhu pocházejí z nížin, kde není živočišná výroba včetně pastvin, a sledují své zájmy. Jde jim zřejmě o to omezit podnikání tamních velkých společností soustředěných pod křídly Agrární komory ČR. Vlk by se měl nažrat a koza zůstane celá.

Mezi třiceti- a padesátihektarovou plochou není na poli příliš rozdíl. Průměrná velikost farmy v zemích EU je 16,6 hektaru, přičemž se samozřejmě na takové ploše pěstuje více druhů plodin. V naší zemi je ale průměrná plocha půdy na farmu 130 hektarů (v praxi podle statistiky Felixe Holzmana), a samozřejmě je v ČR celá řada podniků, obhospodařujících mnoho set, ba mnoho tisíc hektarů najednou.

V usnesení výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR z 5. září se doporučuje vládě, aby zavedla v nastávajícím programovém období EU v rámci aplikace Společné zemědělské politiky EU v ČR po roce 2020 nástroj redistributivní platby (zvýšené sazby dotace) právě na prvních 30 hektarů zemědělské půdy s cílem podpořit malé zemědělce.

Současné „velké širé rodné lány“ jsou podle některých odborníků příčinou, proč naše krajina nedokáže zadržovat vodu. Při zmenšení polních honů by prý půdy zadržela navíc 3 miliardy kubíků vody. Problém vodní eroze není ve velikosti honů, jak odborníci také tvrdí, ale v poloze pozemků a struktuře ornice. Protože o zemědělství zpravidla rozhodují lidé, kteří "o něm něco vědí", lze se dočkat i jiných "konin."

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.