Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 31. května 2018

Měnová reforma 31. května 1953

Peněžní reforma 1953 (okradení občanů se nazývalo zkrácení)

 Usnesení vlády republiky Československé a Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 30. května 1953 o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží.


Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu - s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu - zároveň před úkol zrušit lístkový systém zásobování potravinářským a průmyslovým zbožím a přejít k rozvinutému obchodu s jedinými státními maloobchodními cenami.

Řešení těchto stěžejních úkolů umožnil rozvoj našeho státu, národního hospodářství od osvobození slavnou Sovětskou armádou v květnu 1945 přes Vítězný únor 1948 až po naše dny.
Peněžní reforma zvýší kupní sílu a upevní kurs československé koruny; nová koruna bude mít zlatý obsah. Nebude vázaná na americký dolar, který je krizovou valutou a jehož kupní síla stále více klesá. Od nynějška bude její kurs svázán s nejstabilnější měnou světa - se sovětským rublem.

Peněžní reforma bude spočívat na těchto hlavních zásadách:

Za prvé: Výměna peněz, které nyní obíhají v hotovosti bude prováděna takto:
Všem občanům, kteří nepoužívají námezdní práce, bude vyměněno 300 Kčs ve starých penězích na osobu v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, tj.. bez zkrácení. Hotovosti nad 300 Kčs jim budou vyměněny v poměru 50 Kčs starých za 1 Kčs nových peněz, tj.. padesáti násobným zkrácením.
Všem ostatním občanům budou hotovosti vyměněny v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, tj.. padesátinásobným zkrácením.

Za druhé: Peněžní vklady u Státní banky československé a u Státní spořitelny budou přepočítávány za výhodnějších podmínek než hotovosti, a to podle velikosti vkladu. Při tom vklady do 5.000 Kčs se přepočítají v poměru  5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, tj.. bez zkrácení. To znamená, že všechny drobné vklady se přepočítávají bez zkrácení.

Za třetí: Mzdy a vklady úředníků, penze, stipendia a též příjmy rolníků za dodávky státu i jiné pracovní příjmy všech vrstev obyvatelstva nebudou dotčeny peněžní reformou a budou se propláceti v nových penězích bez zkrácení podle nového měřítka, tj.. 5 Kčs starých peněz z a1 Kčs nových peněz.

Za čtvrté: Zrušují se závazky z vkladů a z tuzemských cenných papírů vázaných při měnové reformě roku 1945 jako pozůstatky války i okupace a hospodaření za kapitalizmu. Současně se ruší státní půjčky vydané v roce 1945, které byly umístěny u peněžních a pojišťovacích ústavů a u kapitalistických elementů.

Vláda Republiky československé a Ústřední výbor komunistické strany Československa se usnesly provést současně s peněžní reformou zrušení lístků na potravinářské a průmyslové zboží, zrušit vysoké komerční ceny a přejít k rozvinutému obchodu za jediné státní maloobchodní ceny.

Zrušení lístků na potravinářské a průmyslové výrobky bude uskutečněno podle těchto zásad:

Za prvé: Potravinářské a průmyslové zboží bude prodáváno  bez lístků. Prodej ta vysoké komerční ceny se ruší.

Za druhé: Budou zavedeny jediné státní maloobchodní ceny na místo dosavadních cen přídělových (vázaných), komerčních (volných) a tak zvaných starých jediných cen.

Za třetí: Dosavadní komerční ceny potravin se snižují v průměru o 31 procent, ceny průmyslového zboží o 37 procent. Jediné ceny zboží, které se dosud prodávalo bez lístků se snižují o 7 procent.

Za čtvrté: V souvislosti se zvýšením některých přídělových cen zvyšují se základní mzdové tarify a základní platy, penze a rodinné zaopatřovací přídavky. Zvyšují se slevy na dani ze mzdy pro rodiny dělníků a úředníků s více dětmi. Značnou část těchto nákladů bere na sebe stát.

Výkupní ceny zemědělské výroby zůstávají po zrušení lístkového systému zásadně nezměněny, příplatky ze zemědělské výroby dodané státu nad povinné dodávky se zvyšují.

Budou rozvinuty zemědělské trhy, a tak zvýšeny možnosti jednotných zemědělských družstev, jejich členů jakož i drobných a středních rolníků prodávat: po splnění povinných dodávek volné přebytky své výroby za ceny volně dohodnuté.

Peněžní reforma, zrušení lístkového systému zásobování a přechod k rozvinutému obchodu s jedinými státními maloobchodními cenami budou novou ranou kapitalistickým a spekulantským živlům ve městech a na vesnicích.

Peněžní reforma spolu se zrušením lístkového systému zásobování a s přechodem k rozvinutému obchodu s jedinými státními cenami maloobchodními posílí význam peněz v národním hospodářství, pozvedne úlohu mezd dělníků a peněžních příjmů zemědělského obyvatelstva a vytvoří předpoklady pro správné socialistické odměňování práce podle zásluhy, podnítí vzestup produktivity práce. Upevní chozrasčot a finanční disciplinu a prohloubí režim hospodárnosti. Všechno to zpevní svazek dělníků, rolníků a povede k dalšímu rozmachu národního hospodářství a síly republiky, a na tomto základě ke zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.