Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 25. ledna 2017

Československá normalizace žije nyní na internetu

Režisér Jiří Menzel  v článcích publikovaných po roce 1990 píše, jak filmaři třetího řádu si po sovětské invazi na něho na Barrandově vyskakovali, a nejvíc mu měli za zlé, že dostal toho Oskara. To byl jeho největší politický zločin.

Jaroslav Dietl ve svých seriálech burcoval ke strachu z intelektuálů. Seriál Žena za pultem mluví o tom, že intelektuálové jsou neodpovědní, v šedesátých letech zradili a "přivedli naši krásnou vlast do krize". Museli být potlačeni a místo nich nastoupit musely ženy, stmelovatelky rodin a zachránkyně národa.

Sedmdesátá a osmdesátá léta byla jakousi vzpourou stínů, kdy v umění bylo obtížné prosadit jakoukoliv originálnější myšlenku. Metaforou té doby je jednoduché a sentimentální dílo Zdeňka Svěráka, které se vyhýbá  jakékoliv nové myšlence - a to trapné dílo dodnes postnormalizační národ miluje.

V normální  společnosti západního typu, vždy  rozhodující slovo o společenském diskursu měly intelektuální elity. V normalizačním Československu nikoli. Mnoho jich tam nebylo, a ty co byly, byly násilně umlčeny, protože je režim považoval za nebezpečné. Veřejnou sféru ovládli ti, co se dokázali přizpůsobit těm nejobyčejnějším požadavkům nejobyčejnějších lidí.

Země se už z porážky inteligence po roce 1968 vlastně nikdy nevzpamatovala. Už nikdy nepřevzala v Československu ani v České republice elitní inteligence hlavní slovo a vůdčí roli. Dones určují diskurs v České republice především silácké projevy idiotů. Moudří a slušní lidé jsou na okraji společnosti, anebo se veřejnému diskursu raději vyhýbají. Situace meziválečného období, nebo šedesátých let, se už asi nikdy nevrátí.

Normalizační Československo se zásluhou likvidace myšlenkového monopolu intelektuálských elit stalo vzorem pro současné sociální sítě. Ty zahltily postpravdivými fake news a nejrůznějšími pitomostmi věcný, bystrý, intelektuální diskurs. To, čemu byla vystavena v sedmdesátých a v osmdesátých letech československá společnost, se nyní rozšířilo celosvětově.

Svět by měl studovat československou normalizaci. Dověděl by se, jak to teď bude vypadat všude. Možná právě proto se postpravdivého světa fake news někteří Češi chytají s takovým nadšením. Vzpomínají na  kulturní minulost sedmdesátých a osmdesátých let, která bezpochyby hloubkově a na dlouhou dobu ovlivnila českou mentalitu.

Podle: Blisty

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.