Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 16. října 2015

Kulaci jsou třídní nepřátelé, psaly noviny.

Na cestě k odstranění vázaného trhu.
Vyhláška ministerstva obchodu vnitřního o nové úpravě vázaného trhu, která platí od 1. ledna 1953, navazuje na nedávný projev předsedy vlády Antonína Zápotockého, v němž poukázal na nutnost dalšího omezení vázaného trhu. Nízké ceny zboží, které se kupuje na lístky, znamenají velkou výhodu, již možno poskytovati jen těm, kteří si ji zaslouží. Je falešným rovnostářstvím, jestliže možnost zásobení na volném trhu je dána všem, kteří nejsou samozásobiteli. Tak se dostane této výhody i třídním nepřátelům, sabotérům a lidem štítícím se práce.

Je úplně samozřejmé, jestliže nová vyhláška vylučuje ze zásobování na vázaném trhu kulaky a příslušníky jejich domácností, a to i tehdy jestliže jsou zaměstnanci ve veřejném sektoru. Kulaci jsou třídními nepřáteli, kteří se na každém kroku snaží mařit a překážet budování socialistické vesnice a proto není možné jim poskytovat výhody vázaného trhu. Ze stejného důvodu je správné, aby bývalí důstojníci četnictva a státní policie, presidenti a vicepresidenti zemských úřadů, sekční šéfové a podobní pensionovaní vysocí byrokraté z kapitalistické republiky, kteří vždy ochotně podnikali tvrdé zákroky proti pracujícím, a tak pomáhali kapitalistům ve vykořisťování. Stejně je samozřejmé, že za nízké ceny vázaného trhu nebudou nakupovat bývalí továrníci, bankéři, akcionáři, právní radové apod.

V době, kdy statisíce nových lidí vstupují do zaměstnání v  průmyslových podnicích, na velkých stavbách a kdy se intenzivně pracuje v zemědělství, není myslitelné, aby výhod vázaného trhu požívaly osoby štítící se práce. Ze zásobování mohou být vyloučeny i osoby, které nepracují, ačkoli by pracovat mohly. Je například stále dost bezdětných žen na venkově i ve městech, které by mohly pracovat v JZD nebo v městských závodech, ale bez závažného důvodu odmítají tak učinit. V takovém případu je správné, že MNV nebo ONV může vyloučit takovou ženu ze zásobování vázaného trhu.

Vyhláška stanoví, kdo je úplným samozásobitelem. Jsou to držitelé zemědělské půdy nad 0,5 ha, v pastvinářských oblastech nad 2,- ha, a všichni příslušníci jejich domácností. Samozásobiteli jsou členové JZD I. a II. typu, kteří vstoupili do JZD s výměrou více než 0,5 ha a pak členové JZD III. a IV. typu bez ohledu na výměru, s níž vstoupili do JZD i s příslušníky domácností. Samozásobiteli jsou i výměnkáři, i když se stravují odděleně.

Vyhláška ponechává v platnosti ustanovení, že v případě neplnění dodávek masa, mléka a vajec v jednotlivém čtvrtletí neobdrží neplniči a příslušníci jejich domácností o tři měsíce lístky na cukr a mýdlo.
Zemědělské  noviny 1953

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.