Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 4. dubna 2015

Orná půda u nás nenávratně mizí.

Podle Ročenky půdního fondu činí meziroční pokles orné půdy 7 444 ha, což znamená úbytek 20 ha orné půdy denně. 

Každý rok se v ČR zastaví až 230 hektarů orné půdy, za týden zmizí čtyři hektary, za den plochy velké jako tři „Václaváky“. Navíc vesměs v těch nejúrodnějších oblastech. Do zabetonované země se nemůže vsakovat voda a stále častěji vznikají povodně.

Na polích v Česku vyrůstají nové tovární haly, parkoviště, obchodní centra, satelitní městečka, silnice. Podle poslední Zprávy o stavu životního prostředí se v roce 2013 zastavěné a ostatní plochy rozšířily o 2,4 tisíce hektarů a zaujímaly 10,6 procenta území.

Staví se převážně na nejúrodnějších půdách, které se nacházejí v nížinách, vesměs kolem velkých měst, jako je Praha, Brno či Plzeň, či okolo velkých silničních tahů, které jsou především u větších měst lemovány po obou stranách v délce mnoha kilometrů množstvím skladišť.

Ve srovnání se zeměmi EU patří tedy úbytek k těm nejvyšším a volné krajiny je v ČR relativně méně, protože je zde vysoká hustota zalidnění. V zemědělských regionech se majitelé půdy více brání jejímu záboru, zatímco u nás jsou na půdě zemědělci z velkých měst vesměs v nájmu a nemají k půdě a krajině žádný vztah hospodáře ani usedlíka.

Největší problém je v úřednících MŽP a na městských úřadech, kteří mají půdní fond ze zákona chránit, například zábory na nejcennější zemědělské půdě 1. a 2. třídy kvality mají povolovat jen zcela výjimečně. Skutečnost je bohužel zcela opačná. Většina investic do výstavby nových průmyslových areálů je na nejkvalitnějších zemědělských půdách. 

Na větší části českého území se v současném hospodářském systému zemědělcům vyplatí jen pastviny a louky, a to ještě jen zásluhou evropských dotací na plochu. Lesy přibývají díky zalesňování nebo zarůstání zemědělských pozemků. Negativní dopady tohoto stavu nejsou okamžité, avšak jsou dlouhodobé a nevratné.
  
Úbytek polí se podle představitele Zemědělského svazu prozatím díky rozvoji zemědělských technologií  daří kompenzovat. Zemědělci mají lepší vybavení a velký výběr chemických přípravků a příroda jim navíc v posledních letech vcelku přála, takže výnosy z polí jsou dobré.

Jenže do budoucna může úbytek orné půdy znamenat ohrožení potravinové soběstačnosti státu. S tím, jak se zvětšuje světová populace a i v Evropě se objevují válečné konflikty nebo hrozí bankroty států, může potravinová, stejně jako energetická soběstačnost nabývat na významu. Pole, která se jednou zastavěla, lze těžko uvést do původní podoby.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.