Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 10. února 2015

Švýcarské zemědělství je založeno na malých rodinných podnicích.

Švýcarské zemědělství tvoří téměř zcela rodinné závody, ve kterých z 80 procent pracují pouze rodinní příslušníci. Majiteli osmi procent zemědělských závodů jsou ženy.

Švýcarsko je tradiční neutrální stát s uspořádáním dost odlišným od českého. V celé zemi dostaly ženy plné volební právo, přes odpor mužů, až v roce 1990, a to jen zásluhou rozhodnutí soudu. Podle švýcarské ústavy, platící už od 19. století, jsou ve Švýcarsku plně rovnoprávné čtyři jazyky: němčina, francouzština, italština a rétorománština, kterou se mluví v kantonu Graubünden. Švýcarsko se skládá z 26 kantonů, které jsou si naprosto rovnoprávné. Každý kanton má vlastní ústavu, vlastní parlament, vlastní zákony, vlastní vládu, vlastní rozpočet. Dohromady kantony tvoří spolkový stát. Kantony volí své zástupce ve spolkových orgánech, funkce jsou dočasné podle toho, jak dlouho jsou s politikem občané spokojeni. K hlavním právům občanů patří referendum, Švýcaři mohou hlasovat o zákonech.

Celkem je ve Švýcarsku 54.265 rodinných zemědělských závodů, což je 98 procent všech zemědělských závodů, ve kterých pracuje 154.000 lidí. Tato struktura zemědělství se po staletí nemění, je to dlouhá tradice. V 67 procentech pracují manželské páry nebo otec nebo matka se synem, nebo se zetěm, matka se snachou a podobně. 20 procent zemědělců tvoří nájemní síly-zemědělští dělníci.  Zcela sami pracují sedláci na 17 procentech závodů -  v těchto případech se většinou jedná o malé závody, jejichž majitelé mají ještě vedlejší zaměstnání.

Pracovní týden švýcarského sedláka má průměrně 61 hodin. Mimo rodinných příslušníků pracovalo v jejich závodech 24.358 zaměstnanců, z nichž polovina byl brigádníci na sez´onní práce. Mimo zemědělské práce se polovina zemědělských rodin zabývá i další činností (obchod, služby, turistika). Z těchto činností měli celkově švýcarští zemědělci asi 11 procent příjmů. Tuto činnost konají hlavně ženy sedláků. Jedná se o zpracování a přímý prodej zemědělské produkce, ubytovací služby, sociální služby. Ženy řídí 8 procent zemědělských podniků. Ženy však ve 45 procentech se podílejí s muži na řízení podniků.

Průměrná velikost statku je ve Švýcarsku 19 ha. Největší závody, o průměrné velikosti 38 ha, jsou v kantonu Jura, nejmenší, o velikosti 10,9 ha, jsou v kantonu Wallis. 52 procent zemědělských závodů má velikost 10 až 30 ha. Statků s výměrou nad 30 ha je 15 procent. Celkem je ve Švýcarsku obhospodařováno 1,05 mil. ha zemědělské půdy, z toho je 52 procent orné. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.