Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 15. ledna 2015

Obce už nejsou pro starousedlíky, ale pro všechny

K špatnostem, které komunisté po roce 1948 provedli, patřilo zrušení domovské příslušnosti. Zřejmě se jim nejednalo jen o zrušení povinností obcí starat se o své chudé příslušníky, ale šlo jim především o to, aby v případě, že v obci není dostatek spolehlivých komunistů, mohli do vedení obcí dosazovat své "vycvičené a vyškolené kádry" odjinud. To se týkalo nejvíc vylidněného pohraničí.

Po roce 1989 se objevily iniciativy obnovit domovské právo. To Praha rezolutně zamítla, neb měla obavy, že nebude možné na venkově zavádět její novou politiku. Nebylo také možno od Rumla nebo Klause očekávat, že o domovské příslušnosti něco víc vědí, než že to bylo zavedeno v rakousko-uherské monarchii. Proto Klaus kroutil hlavou, jako by měl za krkem blechu, a mečel, že by to byla cesta zpátky. Pro něho lepší komunista než císař.

Tak se stalo, že do venkovských měst a větších obcí se odjinud vydali a doposud vydávají političtí misionáři a emisaři, kteří jsou pověřeni řídit základní organizace "správných" politických stran nebo zakládat "správná" volební seskupení. Něco takového by před rokem 1948 bylo téměř nemožné, neboˇbez domovské příslušnosti nemohl nikdo být ve vedení obce ani volit vedení. Je také všeobecně známo, že v menších obcích se lidé o politiku nezajímají, ani nemají zájem a předpoklady (náročné zaměstnání) působit v zastupitelstvu. To je velká výzva pro různé "náplavy", které se po roce, nebo dvou stanou starosty, a začnou uplatňovat cizí zvyky.

Dnes stačí pouhé přihlášení do obce, i když tam dotyčný nebydlí, a nabývá se stejné právo jako obyvatelstvo, které tam žije od narození nebo desítky let. Neexistence domovského práva sice obcím některé povinnosti (starat se o chudé) vzala, ale způsobila jiné neřešitelné problémy. Některá města mají plné školy a odmítají do škol přijímat žáky z jiných obcí. Řeší se to jednoduše tím, že jeden z rodičů a dítě jsou přihlášeni na jakoukoli adresu v příslušném městě, a to je povinno děti ve škole umístit.

Fiktivní trvalé bydliště je oblíbeným trikem chatařů a chalupářů, jimž některé obce vyměřují vyšší poplatky z odpadů apod. Stačí však, aby jeden člen rodiny  se v obci přihlásil k pobytu a je po diskriminaci.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.