Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 1. ledna 2015

20 let Rakouska v Evropské unii

Teprve vstupem do EU se Rakousko stalo svobodnou a nezávislou zemí, myslí si Rakušané. Členství v EU jim umožňuje zapojit se procesu globalizace. Bez EU by Rakousko bylo jen bezvýznamnou zemí. 

Dnes slaví Rakousko 20 let členství v EU. Bylo se Švédskem a Finskem přijato 1. ledna 1995. Při hlasování 12. června 1994 vstup do EU podpořilo 66 procent obyvatel. Prospělo to především rakouské ekonomice. Z bývalé evropské periferie se stala součást bohatého evropského centra.  Rakousko se dobře připravilo na otevření trhu směrem na východ. Od rozšíření EU směrem na východ se rakouský vývoz zvýšil z 34 procent na 57,4 procent. Export přináší zaměstnanost a bohatsví občanů.

Na hospodářských úspěších země se podílí výrazným způsobem i přijetí evropské měny-eura. Silné euro bylo neúčinnější ochranou proti globální finanční krizi. Že přijetí eura je pro každou zemi výhodné, potvrzují nyní Litva a Lotyšsko, které se nyní staly součástí eurozóny.

Na  hospodářských úspěších Rakouska, které už v EU zaujalo silnou pozici, se jistě podílí i politické ovzduší v zemi. Rakousko trvale vedou lidovci a socialisté. Obě strany prosazují sociální spravedlnost, aby z hospodářských úspěchů země netěžily jen některé vrstvy obyvatelstva, ale všichni. Přáním rakouských voličů je, aby zemi i nadále vedly tyto strany.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.